Ditt beslut kan rädda liv! Kan du tänka dig att ta emot ett nytt organ om du blir sjuk? Då kanske du också kan tänka dig att bli donator? Gör ditt beslut känt, registrera dig på www.livsviktigt.se

Nyheter

 • Ersättaren i hälso- och sjukvårdsutskottet Anders Frimert, diskuterar jämlik hälsa med ordföranden Christer Siwertsson i samma utskott. 2016-09-27 11.30
  Kommissionen för jämlik hälsa på besök i Region Jämtland Härjedalen.

  Design för alla, mobila verksamheter som besöker byar och företag, ökad kulturkompetensen hos vårdpersonalen och tydligare uppdrag från staten. Det är några av de förslag som kom f...
  ________________________________________________________________
 • Thomas Drevhammar demonstrerar CPAP:en i sin egen näsa 2016-09-23 16.05
  Han disputerar på andningshjälp för prematura barn

  År 2009 när han varit färdig narkosläkare i ett par år, började så smått sökandet efter nya utmaningar i yrket. Skulle han bestämma sig för ett fördjupningsområde, var chefskap näs...
  ________________________________________________________________
 • Leende vårdpersonal tillsammans med en mamma och ett barn 2016-09-23 11.58
  Patienter nöjda med sjukhusvård

  Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker. Inom slutenvården utmärker sig Region Jämtland Härjedalen som bätt...
  ________________________________________________________________
 • Regionrådet Robert Uitto (t.v.) och Rolf Holub, regional miljöminister i region Kärnten, som är den som inleder konferensen. 2016-09-22 16.13
  Europeisk konferens för en bättre miljö


  Den 23 september deltar representanter från Region Jämtland Härjedalen i den europeiska miljöorganisationen ENCOREs konferens i regionen Kärnten i Österrike. ENCORE består av regio...
  ________________________________________________________________
 • Styrgruppen för förberedelsearbetet för en eventuell region i norra Sverige. 2016-09-21 10.54
  Nu startar förberedelserna för regionbildning i Norrland

  Nu har styrgruppen som ska leda förberedelsearbetet för en eventuell gemensam region i norra Sverige, haft sitt första möte.
  ________________________________________________________________
 • Startmotion, hälsa, motion, tävla 2016-09-19 08.12
  Tävla och vinn spa-helg eller ett gymkort!

  Motion - det är du värd!

  ________________________________________________________________
 • Kurt Skoog, Ellen Hyttsten och Christina Wistman 2016-09-16 15.12
  Olof Ågren – Ett konstnärskap


  Ett missförstått geni som hade svårt att ta sig fram, och slutade måla till förmån för ett liv som jordbrukare. Ungefär så har konstnären Olof Ågren beskrivits, fram tills nu. Född...
  ________________________________________________________________
 • 2016-09-16 14.34
  Lyckad FoU-dag


  Den 15 september höll FoU Jämt en FoU-dag i Östersund tillsammans med Mittuniversitetet. Bland annat informerade praktiker/personal från socialtjänsten och kommunala hälso- och sju...
  ________________________________________________________________

Välkommen till Region Jämtland Härjedalen

Björn Eriksson

Björn Eriksson

I vår region ligger vi steget före och står aldrig stilla. Vi tänker nytt kring idrott, kultur och integration, blandar vilt och skapar ett kreativt flöde. Det gör oss till en av landets mest entreprenörsdrivna regioner. Forskningen frodas och klimatet är gott.

Region Jämtland Härjedalen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

 

Björn Eriksson, regiondirektör

 

 

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se

jllwwwext2/192.168.1.69