Åre hälsocentral

Aktuellt/Nyheter
Det finns inga artiklar att visa

Besök på hälsocentral kostar för vuxna över 18 år vanligtvis 300 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Kostnad för olika intyg varierar.

Influensavaccination

Hälsocentralen Åre
7, 8, 9, 14 och 15 november kl.14.00–16.00 utan tidsbeställning. Vaccinering på andra tider sker på ordinarie tid för öppen mottagning.

Läkarmottagning

Drop-in
Hit kan du komma och träffa läkare utan att boka tid i förväg. Om du kan planera ditt besök ser vi gärna att du kommer mellan 8.00-11.00 eller 13.00-15.00.

Bokning
Vill du boka tid gör du detta via telefon. Detta rekommenderas för icke-akuta besök som beräknas ta lite längre tid, som t.ex. borttagning av födelsemärken, hälsokontroller, årliga återbesök och intyg.

Här arbetar:
Alf Lerner, Verksamhetschef/ Distriktsläkare
Svante Hillström, Distriktsläkare
Mats Agnvall, Ortopedspecialist
Thomas Crepin,Distriktsläkare                                                                                          Lisa Eek, Distriktsläkare
Anna Johansson, Distriktsläkare
Sofia Leije, Distriktsläkare, specialist i psykiatri

Läkare under utbildning:
Frida Broström, ST-läkare
Carl Aminoff, ST-äkare
Anja Johansson, ST-läkare
Emelie Dickman Kahm, ST-läkare

Vi har även AT-läkare och vikarierande underläkare.

Vad kostar besöket?
300 kr för vuxna (400kr på helg/jourtid). Kostnadsfritt för barn upp till 18 år. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Glöm inte att ta med ev. remiss, högkostnadskort eller frikort.

Öppettider: Vardagar 08.00-17.00

Drop-in: 8.00-11.00, 13.00-15.00

Telefon: 0647-166 00. Vardagar 8.00 - 17.00

Telefon vid akuta fall: 0647-166 10. Vardagar 8.00-17.00. Övrig tid: 112

Sjuksköterskemottagning

Vi kan hjälpa dig med rådgivning, receptförfrågan och tidbokning via telefon. Du kan också komma till oss på mottagningen, ingen tidbokning krävs. Om du kan planera ditt besök ser vi gärna att du kommer mellan 8.00-11.00 eller 13.00-15.00.

Här kan du få hjälp med:
Omläggning av sår, borttagning av stygn
Vaccinationer
Blodtryckskontroll
Gipsning
EKG
Injektioner
Förskrivning av hjälpmedel (t.ex. inkontinensskydd)
(vissa åtgärder kräver ordination från läkare)

Här arbetar:
Lisa Lauritz, Akutsjuksköterska
Maria Kerner, Sjuksköterska
Ingegerd Olsson, Undersköterska
Gunilla Lerner, Undersköterska/samtalsterapeut
Birgitta Berge, Sjuksköterska/Diabetes/Hälsocoach
Peter Roos, Undersköterska/Gipstekniker
Sofia Isaksson, Undersköterska
Lotta Löfstad, Sjuksköterska/Barnmorska
Eva Hedin, Sjuksköterska
Christine Strand, Sjuksköterska
Ida Forsberg, sjuksköterska
Erika Harlin, sjuksköterska
Anna Björk, sjuksköterska                                                                                                 Erika Sundberg, sjuksköterska

Vad kostar besöket?
300 kr för vuxna. Kostnadsfritt för barn upp till 18 år. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Glöm inte att ta med ev. remiss, högkostnadskort eller frikort.

Öppettider: Vardagar 8.00-17.00.

Drop-in: 8.00-11.00, 13.00-15.00

Telefon: 0647-166 00. Vardagar 8.00-17.00

Diabetesmottagning

Här arbetar diabetessjuksköterskan tillsammans med dig och ansvarig läkare för att på bästa sätt behandla din diabetes. Vi förskriver också testremsor, blodsockerapparater, kanyler m.m.
Vi kallar dig till årliga kontroller, behöver du akut hjälp är du välkommen att ringa, se "Kontakt".

Här arbetar:
Birgitta Berge, Diabetessjuksköterska

Vad kostar besöket?
300 kr för vuxna. Kostnadsfritt för barn upp till 18 år. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Glöm inte att ta med ev. remiss, högkostnadskort eller frikort.

Telefon: 0647-166 48 alt. 166 00
Måndag-torsdag 08.00-16.00

E-post: birgitta.berge@regionjh.se

Dietist

När kan man behöva komma i kontakt med en dietist?

Dietisten besitter spetskompetens inom mat, näring och hälsa. Ett möte med dietist kan behövas i många sammanhang. Dietisten inom vården träffar bl a patienter som lider av IBS, undernäring, övervikt, fetma, diabetes typ II, njursjukdom och cancer, dvs sjukdomstillstånd där adekvat nutritionsbehandling är viktig. Om man har ett sjukdomstillstånd som påverkas eller är en dirket orsak av ens kosthållning bör en dietist konsulteras. Men även om man har frågor generellt om kost kan man kontakta en dietist.

Vad baserar ditisten sina kostråd på?

Dietistens kostråd baseras på en sammanvägning av resultat från den senaste forskningen. Riktlinjer för nutrition vid olika sjudomstillstånd samt generella kostråd ges också ut av flera vetenskapliga råd och myndigheter. Avgörade för vilken nutritionsbehandling som ges är patientens tillstånd och individuella behov.

Källa: Dietisternas riksförbund.

Här arbetar:
Monica Ottosson Dietist

Monica tjänstgör både på Järpens HC och Åre HC.​

Vad kostar besöket?
300 kr för vuxna. Kostnadsfritt för barn upp till 18 år. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Glöm inte att ta med ev. remiss, högkostnadskort eller frikort.

Telefon: 070-397 08 54

Röntgen

Vi har ett modernt röntgenlab på Hälsocentralen. Under vinterhalvåret är röntgen öppen alla dagar, under sommaren är det något reducerad verksamhet.

Här arbetar:
Ingrid Halvarsson, Röntgensköterska, Distrikssköterska
Kenneth Öhman, Röntgensköterska

Öppettider: Vardagar 8.00-17.00
Reducerad verksamhet vissa veckor under sommarhalvåret.

Barnmorskemottagning / Mödrahälsovård

Här arbetar:
Christina Axman, Barnmorska

Barnmorskans uppgifter inom mödrahälsovården är att utföra hälsoundersökningar, ge hälsoinformation samt erbjuda och leda föräldrautbildning under graviditet.

Till Mödravårdscentralen vänder du dig också för:

 • preventivmedelsrådgivning
 • abortrådgivning
 • provtagning om du misstänker sexuellt överförd sjukdom
 • klimakterierådgivning
 • rådgivning vid inkontinens hos kvinnor
 • gynekologisk cellprovskontroll

Barnmorskan har tystnadsplikt.

Vad kostar det?
Mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria besök, övriga besök betalas enligt gällande taxa.
MVC ligger på våningen ovanför läkarmottagningen, du kan gå direkt hit via separat ingång, utan att passera receptionen.

Välkommen!

Telefon: 0647-166 17. Mån, tis, tors 10.00-11.30

Mottagning för ungdomar

Vi har ingen specifik ungdomsmottagning. Men om du vill testa dig för könssjukdomar eller behöver rådgivning kan du kontakta läkarmottagningen eller barnmorskan.

Dessa besök är kostnadsfria.

Telefon: 0647-166 00. Vardagar 8.00-17.00

Barnhälsovård (BVC)

Till BVC kan du som förälder vända dig när barnet är mellan 0 till 6 år. Du får råd och stöd kring barnets skötsel och vård samt möjlighet att samtala kring barnets utveckling och behov. Det finns ett Barnhälsoteam där vi samarbetar med förskola, specialpedagog och IFO (individ-och familjeomsorg).

Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis föräldrarollen och hur du själv mår. Vi erbjuder alla föräldrar att delta i föräldragrupp och spädbarnsmassage.

Läkarundersökning av barnet erbjuds vid vissa åldrar enligt ett särskilt program och därutöver vid behov. I programmet ingår bland annat vaccinationer mot ett flertal sjukdomar.

- Om barnet blir akut sjukt vänder du dig i första hand till läkarmottagningen.

- Öppen mottagning för bl.a. vägning tisdagar 13.00-15.00. Övrig tid, se "Kontakt".

Här arbetar:
Cajsa Zinders, Distriktssköterska
Anna Larsson, Distriktssköterska (föräldraledig)
Mia Paulsson, Distriktssköterska (arbetar både på Järpens HC och Åre HC)

Vad kostar besöket?
Det är kostnadsfritt. BVC ligger på våningen ovanför läkarmottagningen, du kan gå hit direkt via separat ingång, utan att passera receptionen.

Telefon: 0647-166 15. Mån, Tis, Tors kl 10.00-11.00

Föreläsningsserie Ömsesidig Respekt

Vi inom Åre Primärvård tillsammans med Åre kommun erbjuder
föräldrautbildningen/föreläsningsserien Ömsesidig Respekt till både förstagångs-
och flerbarnsföräldrar inom kommunen. Ömsesidig Respekt är utvärderad och visar
på effekter och har evidens från vetenskaplig forskning.

Ömsesidig Respekt innehåller sju träffar med ämnesområden inom gränssättning utifrån
ömsesidig respekt, emotionell coaching, självkänsla, mobbing, sömn och kost.

Läs mer på www.omsesidigrespekt.se

Kontakt:

Mona Hedström

tel: 070-245 33 83

mona@omsesidigrespekt.se

Sjukgymnastik

Sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar människans rörelseförmåga, t.ex. vid smärta, stelhet, muskelsvaghet och muskelspänningar.

Här arbetar:
Yvonne Bragner, Sjukgymnast
Ann Hellgren, Sjukgymnast
Frida Enqvist, Sjukgymnast

Remissfrihet:
Du behöver inte ha en remiss från läkare för att komma till sjukgymnast.

Tidbokning via telefon.

Vad kostar besöket?
300 kr för vuxna. Kostnadsfritt för barn upp till 18 år. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Glöm inte att ta med ev. högkostnadskort eller frikort. Sjukgymnastiken ligger på våningen under läkarmottagningen.

Öppettider: Vardagar 8.00-17.00

Telefon: 0647-166 32. Vardagar 11.00-12.00

Provtagning

Här arbetar:
Lena Jonsson, Biomedicinsk analytiker

Provtagningstider:
Vardagar kl: 8.00-11.00 samt 13.00-16.00
OBS! Kom innan 10:30 på fredagar för att vi ska hinna skicka proverna på analys innan helgen.

Provtagning utförs efter läkarordination.

Vad kostar besöket?
Det är kostnadsfritt (med undantag för enstaka speciella prover).

Telefon: 0647-166 00. Vardagar 8.00-17.00


Rehabkoordinator

Du behöver ingen remiss för att ta kontakt med rehabkoordinatorn.

Rehabkoordinatorn är en resurs på hälsocentralen för patienter i arbetsför ålder, som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller de som blir sjukskrivna.
Gäller patientgrupper med lättare psykiskohälsa så som ångest, depression och stressrelaterade sjukdomar/ symtom och/eller symtom i form av långvarig smärta i axlar, nacke, rygg.

Vad kan rehabkoordinatorn göra för patienten?

 • Vara en lots och stötta patienten i sin rehabiliteringsprocess inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin.
 • Kartlägga och påvisa rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på hälsocentralen.
 • Aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede.
 • Delta i planering av åtgärder för att kunna klara sitt arbete (plan för återgång i arbete).
 • Ha återkommande möten/kontakter för att följa upp att planerade åtgärder vidtas samt effekten av dessa.

Rehabkoordinator: Frida Enqvist

Telefon: 0647-166 00, 070-203 20 76

Arbetar torsdagar (f.m.) och fredagar (20 %). Svarar i möjligaste mån.

Psykosocial enhet

Här arbetar:
Gunilla Lerner, Samtalsterapeut med kognitiv inriktning
Kristian Höijd, Kognitiv samtalsterapeut, steg 1

Hur får Du kontakt med den psykosociala enheten?
Du talar med din doktor, som förmedlar kontakten, eller du ringer själv till mottagningen och lämnar ett meddelande så blir du uppringd.

Vad kostar besöket?
Det kostar 300 kr. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Glöm inte att ta med ev. remiss, högkostnadskort eller frikort.

Telefon: 0647-166 00. Vardagar 8.00-17.00

Livsstil

På Åre Hälsocentral arbetar vi aktivt med livstilsfrågor för att förebygga och minska ohälsa.

Birgitta Berge arbetar som hälsocoach. Hos henne kan du få hjälp med att identifiera livsstilsproblem och råd om hur du går vidare med dessa. Det kan handla om stress, kost, rökning, sömn, alkohol etc.

Christine Strand och Mats Agnvall arbetar med ett projekt för att förebygga könssjukdomar. Vi sprider information, håller föredrag och delar ut gratis kondomer. Det är kostnadsfritt att komma och testa sig på läkarmottagningen och hos barnmorskan.

Telefon: 0647-166 00. Vardagar 8.00-17.00

Tobaksavvänjning

På din lokala hälsocentral finns det tobaksaavänjare som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Remiss behövs ej.

Tillgänglighet

Handikapparkering finns
Tillgängligt med rullstol
Handikapptoalett finns
God miljö för allergiker
Trappa finns
Handikapphiss finns

Fritt från:
Djur, Rökning, Växter, Parfymerad tvål

Anmärkningar:
Hissen saknar våningsutrop och sittmöjligheter. Handikapptoaletten har måtten 220 x 300 cm. Trappen saknar kontrastmarkeringar på första och sista trappsteget.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)