Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Informations- och utbildningsdag kring flyktingmottagande

En dag för personal i Jämtland Härjedalens kommuner och Migrationsverket, som möter flyktingar i sitt dagliga arbete. Till exempel boendepersonal på HBV-hem, skolpersonal med flera. Torsdag 12 maj 2016.

Program
  • Information från migrationsverket
  • Smittskydd
  • Att hantera olika krissituationer
  • Paneldialog med deltagare från Region Jämtland Härjedalen, kommunerna i Jämtlands län samt berörda myndigheter

Sidansvarig: Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-05-13.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 25/05 07:01