Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Frågor och svar om förfrågningsunderlaget

Här kan du läsa mer om förfrågningsundelaget.

Generella frågor
 • Har vi rätt att innan vi är ackrediterade, genom annonser och annan skriftlig information, gå ut och informera om att vi avser starta vårdcentralsverksamhet? Har vi vidare rätt att i vår information uttrycka att vi gärna tar emot intresseanmälningar?
 • Vårdgivaren ansvarar för att ta hand om listade personer som avlider i ordinärt boende och på allmän plats... Hur långt sträcker sig detta ansvar geografiskt?
 • Samordning skall när så krävs göras med andra rehabiliteringsaktörer. Det räknas upp ett antal sådana aktörer, dock inte Företagshälsovård. Det finns en överenskommelse mellan SKL och Staten angående rehabiliteringsgarantin, gäller den även i Region Jämtland Härjedalen?
 • Angående tillgänglighet sätter regionen ett minimikrav och tillgängligheten mäts i öppettider som är vitesrelaterat. Kan landstinget tänka sig att ha en väntetidsrelaterad tillgänglighet?
 • Angående intyg ..... utan särskild ersättning utfärda intyg från FK, etc.Varför skall inte dessa myndigheter betala?
 • Hur många jourer/månad ska en Hälsocentral på c:a 8000 listade personer ha?
 • Vilka yrkesgrupper ska dokumentera i specialstudien "ersättning för resultat"?
 • Kan hälsocentralen använda sig av valfri radiologisk leverantör, eller finns det krav på att använda regionens medicinska service?
 • "Vad är skillnaden mellan filial och vårdenhet?"
 • Får man ha stängt för en planeringsdag eller arbetsplatsträff med hänvisning till annan hälsocentral
 • Vilken statistik vill Hälsovalskansliet ha ut kontra det som ska levereras till Väntetider i vården?
 • Ska det/måste det vara en fysisk person som svarar på hälsocentralen mellan 8-17 eller kan vi ha röstbrevlådor som lyssnas av plus callback funktion med uppringning samma dag?
 • Har man rätt att vid något tillfälle stänga en vårdenhet?
 • Måste privata hälsocentraler beställa sitt läkemedelsförråd via sjukhusapoteket?
 • Är man skyldig att ta emot patienter listade vid andra hälsocentraler om besöket inte är akut?
 • Vad ingår i uppdraget för den tilläggsersättning en enhet kan få för läkaransvaret vid ett särskilt boende?
 • Måste man utföra intyg efter rattonykterhet?
 • Kan man under semesterperioder hänvisa patienter som vill ha resevaccin till privata aktörer utan finasiering från regionen?
 • Hur påverkas hemsjukvårdsinsatser från kommunen?
 • Hur påverkas de som bor på ett särskilt boende?
 • Vad gäller avseende läkarinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården?
 • Vad ingår i läkaransvaret vid ett särskilt boende?
 • Hur påverkas skolhälsovården?
Frågor om ekonomi
 • Vem står för kostnaderna/ersätter hjälpmedel som ordineras?
 • Vilka delar omfattar momskompensationen? Omfattar den all erhållen ersättning enligt avtal?
 • Hur ska beräkningen göras för den socioekonomiska faktorn?
 • Kommer kostnadsansvaret för läkemedel att läggas ut i Hälsovalet?
 • Kommer hälsocentralen att ha eget ansvar för sina patienters konsumtion av medicinsk service?
 • Hur ersätts deltagande i grupper?
 • Varför flyttas ca 5 mkr år 2012 till område Medicin för diabetstekniska hjälpmedel?
IT-frågor
 • Vad är Centuri?
 • Regionen har infört det IT-baserade rådgivningssystem (RGS Webb), vad kostar det?
 • Vi skall ha medicinsk utrustning som kan kommunicera med och lagras i regionens system. Finns någon förteckning över sådana system?
 • Hur får vi som privat vårdgivare tillgång till SITHS-korten?
 • Vilken tillgång till regionens First Class kommer privata utförare att ha?

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-03-31.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 - EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 25/05 06:55