Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Läkemedel

Här hittar du information om läkemedel från Region Jämtland Härjedalen.

Läkemedel är en viktig behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. Det är angeläget att patienterna får tillgång till rätt läkemedel vid rätt tillfälle och på rätt sätt. För att kunna erbjuda lika vård till alla invånare i Jämtland är det viktigt att alla vårdenheter har samma strategier för läkemedelsbehandling till sina patienter, avseende t ex utbudsbegränsningar och effektiviseringar, specialsubventioner samt införande av nya läkemedel.

Läkemedelsgruppen ingår i Region Jämtland Härjedalens Patientsäkerhetsenhet och sedan januari 2011 finns styrgrupp läkemedel med syfte att få en bättre samordning kring läkemedelsfrågorna i regionen. Det sker löpande många förändringar inom läkemedelsområdet, inte minst den snabba takten av införandet av nya läkemedel, vilket gör att styrgruppen löpande behöver fatta beslut av övergripande karaktär i läkemedelsfrågor.

Enligt lag skall det finnas en läkemedelskommitté i varje landsting. Läkemedelskommittén tar fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i öppenvård, samt utbildar olika yrkesgrupper i läkemedelsfrågor.

Målet med regionens läkemedelsarbete är en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

I uppgifterna för läkemedelsarbetet ingår att:

 • Öka kunskaperna om läkemedel
 • Ansvara för sjukhusapoteksfunktionen
 • Öka patientsäkerheten genom att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen
 • Vara sakkunniga vid upphandling av läkemedel och läkemedelsnära tjänster
 • Implementera, följa upp, analysera och utveckla Region Jämtland Härjedalens rekommendationer, rutiner och riktlinjer för användning av läkemedel
 • Arbeta för en minimal miljöpåverkan av läkemedel
 • Följa upp lagefterlevnaden samt skapa enkla förutsättningar för detta

Kontaktinformation

Läkemedelsstrateg, apotekare 
Karin Lindgren, tel 063-15 41 60  mobil 070-201 46 59

Apotekare
Emma Wedin, mobil: 070-388 28 37
Maria Huss, mobil 070-371 57 08
Ulrica Jonsson, tel 063-14 75 54,
mobil 070-240 18 75

Läkemedelssamordnande sjuksköterska 
Carina Träskvik, tel 063-14 77 54, mobil 070-368 0404
Elizabeth Warding, tel 063-15 33 73

Läkemedelsassistent
Madeleine Börjeflo, tel 063-14 24 60

Läkemedelskommitténs ordförande & Läkemedelsansvarig läkare     
Kristina Seling, tel 063-14 24 70, mobil 073-037 75 73

Besöksadress:
Östersunds sjukhus, Hus 3 plan 5

Aktuellt

 • 2017-02-23
  Nyhetsbrev Svensk Dos
  Läs mer ..................................................
 • 2017-01-12
  Hej, vi är Svensk Dos - Er nya dosleverantör
  Läs mer ..................................................
 • 2016-06-02
  Oralovite restnoterat
  Läs mer ..................................................
 • 2016-02-19
  Z-läkemedel 2016-2017
  Läs mer ..................................................

Sidansvarig: Kristina Seling Arhimaa, tel: +4663142470, e-post: kristina.seling@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-17

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 - EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 06:57