För personal, övriga vårdgivare och partners

På dessa sidor samlas information som riktar sig till personal inom Region Jämtland härjedalen, övriga vårdgivare och partners

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)