Syskonen Perssons donationsfond

Datum: Årets ansökningomgång öppnar 7 juli och sista ansökningsdag för 2018 är 15 september 2017.

Stipendium från syskonen Perssons donationsfond kan sökas av läkare aktiva vid Östersunds sjukhus

Vad kan du söka projektmedel för?

Stipendium söks för att täcka kostnader gällande medicinsk forskning så som resor och arvoden.

Datum

Årets ansökning öppnar 7 juli och sista ansökningsdag för 2018 är 15 september 2017.

Ansökan

Detaljerade anvisningar, kriterium samt ansökningsformulär återfinns  via researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)