Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll
Foto: bildarkivet.se/Lars Owesson

Forskning och utveckling

Region Jämtland Härjedalens FoUU-stab är en forsknings-, utvecklings- och utbildningsresurs för all personal i organisationen och medverkar framför allt i finansiering, planering och genomförande av forskning inom hälso- och sjukvård, dit även tandvård räknas.

Dessutom ingår folkhälsovetenskap d v s frågor som gäller hur arbetsliv, levnadsvanor och miljö påverkar befolkningens hälsa.

Vi som arbetar på enheten är:
Göran Larsson, FoU-chef
Susanne Johansson, FoU-handläggare
Mikael Lilja, vetenskaplig handledare, adjungerad lektor Umeå universitetet
Rita Sjöström, vetenskaplig handledare, AT-chef
Lars Söderström, statistiker
Kristina Johansson, handläggare


Kontaktinformation

Postadress
Region Jämtland Härjedalen
FoU-enheten
Box 654
831 27 Östersund

Intern postadress
Hus 12, plan 3

Besöksadress
Region Jämtland Härjedalen
FoU-enheten
Kyrkgatan 16
Hus 12, plan 3
Östersund

Tel: 063-142463
E-post: fou@regionjh.se

Forskning och utveckling är en förutsättning för att organisationens verksamheter ska utvecklas och kunna möta framtida behov.

Sidansvarig: Göran Larsson, tel: , e-post: .

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-05-19.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.3 · 11/12 04:56