Ungdomsmottagningar

Om du behöver komma i kontakt med ungdomsmottagningen så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177 Vårdguiden (1177.se).

Länkarna nedanför tar dig till respektive mottagnings kontaktuppgifter på 1177.se.

Observera att det även finns en webbplats, UMO.se, för dig mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)