Hörcentralen

Vid Hörcentralen utförs:

  • Hörselmätningar
  • Yrselundersökningar
  • Hörselscreening av nyfödda
  • Utprovning av hörhjälpmedel (t ex hörapparater, text- och bildtelefoner)
  • Service och underhåll av trasiga hörhjälpmedel

Hörapparatsskötsel

Hörselskadades förening i Stockholm har tagit fram en webbsida i samarbete med Hörsel- och balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset där du kan få hjälp med skötseln av dina eller dina anhörigas hörapparater via textade och teckentolkade videofilmer. Följ denna länk: www.horsel.info

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)