Hörcentralen

Vid Hörcentralen utförs:

  • Hörselmätningar
  • Yrselundersökningar
  • Hörselscreening av nyfödda
  • Utprovning av hörhjälpmedel (t ex hörapparater, text- och bildtelefoner)
  • Service och underhåll av trasiga hörhjälpmedel

Hörapparatsskötsel

Hörselskadades förening i Stockholm har tagit fram en webbsida i samarbete med Hörsel- och balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset där du kan få hjälp med skötseln av dina eller dina anhörigas hörapparater via textade och teckentolkade videofilmer. Följ denna länk: www.horsel.info

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN