Mindfulnessövningar för Smärthantering

Andningsankaret. 12.41 minuter

Spela upp direkt

Ladda ner

Medkännande Body Scan. 21.37 minuter

Spela upp direkt

Ladda ner

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)