Pedagogiska hörselvården

Pedagogiska hörselvården arbetar med barn, ungdomar och vuxna med hörselskador/dövhet. Här finns kunskapen om:

  • Text- och bildtelefoni
  • Akustik och ljudmiljö
  • Tinnitus/Menière
  • Skoltekniska hjälpmedel
  • Arbetstekniska hjälpmedel
  • Teckenspråk och Tecken som stöd (TSS)
  • Psykosociala konsekvenser

Vid behov görs även hembesök, arbetsplatsbesök, besök i förskola/skola och information/undervisning till skolor, arbetsplatser med mera.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)