Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver.

Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en specialist, beroende på vad du har för behov.

Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.

Akut vård berörs inte av vårdgarantin, om du blir akut sjuk eller skadad ska du få vård så fort som möjligt, oavsett var du befinner dig. Det är vårdens personal som bedömer om du har ett akut vårdbehov.

Mer om vilka regler som gäller hittar du på Region Jämtland Härjedalens sidor på 1177 Vårdguiden, 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Allmäna frågor om vårdgarantin Ring 063-14 24 61 eller skicka e-post till: vardgarantin@regionjh.se

Har du frågor som rör just din specifika behandling vänder du dig till den mottagning det berör.

Väntetider i vården
På webbplatsen vantetider.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en nationell uppföljning av väntetidsläget i alla landsting och regioner i Sverige.

Annan möjlighet till vård på annan ort

Enligt patientlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har du som patient möjlighet att själv söka specialiserad och högspecialiserad öppenvård i hela landet. Det är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus.

Ibland behöver du först ha fått en remiss från en hälsocentral (primärvården) – det beror på om landstinget eller regionen där du är folkbokförd ställer krav på remiss eller om det finns ett motsvarande remisskrav i landstinget eller regionen där du vill söka vården.

Om du söker vård i ett landsting/region där du inte är folkbokförd, så omfattas du inte av vårdgarantin. Du får också betala både vårdkostnaden, resa, boende och andra kringkostnader själv.

Mer om patientlagen finns att läsa på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se/patientlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Där ser du också vilka remissregler som gäller i de olika landstingen och regionernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valmöjligheter i slutenvård

Slutenvård är motsatsen till öppenvård, och innebär att du som patient behöver vara inskriven på en avdelning under vårdtiden. För att kunna söka slutenvård måste du först ha fått en remiss från en läkare inom Region Jämtland Härjedalen.  

Om du har fått ditt behov av slutenvård (exempelvis en höftledsoperation) fastställt i Region Jämtland Härjedalen kan du välja att söka den behandlingen i ett annat landsting/region.

Den medicinska bedömningen i Region Jämtland Härjedalen avgör alltså om du ska behandlas och med vilken behandling – det du själv kan välja är var du vill få behandlingen utförd.

I det fallet står Region Jämtland Härjedalen för vårdkostnaden, men ersätter inga andra kostnader. Du själv betalar alltså resa, boende och andra kringkostnader.

Om du har fått beslut om en behandling, men vill söka den i ett annat landsting eller region, så är det upp till dig själv att kontakta landstinget/regionen och kontrollera om det är möjligt för dem att ta emot dig.

Sidansvarig: Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-02-05

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 28/06 14:18