Lediga jobb inom Region Jämtland Härjedalen

Du kan även hitta våra lediga tjänster på vår karriärsida på Facebook eller på offentligajobb.se.

Lediga tjänster
Tjänst Arbetsplats Kommun Ansök
senast
Område Psykiatri söker vik. psykolog till Beroendeenhetens öppenvård Område Psykiatri Östersund 2017-12-03
Enhetschef till område Psykiatri Område Psykiatri Östersund 2017-12-03
Överläkare till Kvinnosjukvården, Östersunds Sjukhus Område Kvinna Östersund 2017-12-11
Sjuksköterska dag- och kvällstid till beroendeenhetens slutenvård, avd 1B Område Psykiatri Östersund 2017-12-11
Lärare svenska Birka Folkhögskola, ÅS Regional utveckling Östersund 2017-11-30
Dialysenheten söker driftig undersköterska Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-11-22
Medicinsk sekreterare till Kvinnosjukvården Östersunds sjukhus Område Kvinna Östersund 2017-12-03
Barnmorska Ungdomsmottagningen Primärvården Östersund 2017-12-03
Barn- och ungdomspsykiatrin välkomnar en Specialistpsykolog/ST-Psykolog! Område Barn och unga vuxna Östersund 2017-12-03
Medicinsk sekreterare till Smärtenheten Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2017-11-26
Barnmorska Strömsund hälsocentral Primärvården Strömsund 2017-11-26
Undersköterska till Rehabcentrum Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2017-12-03
Omväxlande sjuksköterskejobb på Hjärtenheten Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2017-12-15
Undersköterska till ortopedens vårdavdelning Område Ortopedi Östersund 2017-12-08
Vik. enhetschef till medicin- och dietistmottagningen på Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-11-26
Ambulerande tandläkare Område Folktandvården Östersund 2017-11-30
Tandläkare till Folktandvården Region Jämtland Härjedalen Område Folktandvården Östersund 2017-11-30
Ortodontist till Specialisttandvården i Östersund Område Folktandvården Östersund 2017-11-30
Tandhygienist till Folktandvården Region Jämtland Härjedalen Område Folktandvården Östersund 2017-11-30
Tandsköterska till Folktandvården Region Jämtland Härjedalen Område Folktandvården Östersund 2017-11-30
Tandläkare till Tandakuten i Östersund, Region Jämtland Härjedalen Område Folktandvården Östersund 2017-11-30
Kliniksamordnare till Tandakuten i Östersund, Region Jämtland Härjedalen Område Folktandvården Östersund 2017-11-30
Sjuksköterska söks till ortopedavdelningen på Östersunds sjukhus Område Ortopedi Östersund 2017-12-14
Omväxlande distriktsläkarjobb hc Lit Primärvården Östersund 2017-12-17
Specialistläkare i njurmedicin till Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2018-01-31
Specialistläkare i gastroenterologi och hepatologi till Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2018-01-31
Vi välkomnar sjuksköterskor till vårt traineeprogram! Område Psykiatri Östersund 2017-12-07
BVC-sköterska till Brunflo Hälsocentral Primärvården Östersund 2017-11-19
Omväxlande distriktsläkarjobb hc Lugnvik Primärvården Östersund 2017-11-26
Biomedicinsk analytiker eller specialistsjuksköterska inom neurologi Område Diagnostik, teknik och service Östersund 2017-11-26
Omväxlande undersköterskejobb på Hjärtenheten Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2017-11-30
Behandlare med fokus på bedömning och behandling av ätstörningar välkomnas! Område Psykiatri Östersund 2017-11-30
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Reumatologenheten Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2017-11-19
Barn- och ungdomshabiliteringen söker specialpedagog Område Barn och unga vuxna Östersund 2017-11-24
Dialysenheten söker leg.sjuksköterskor Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-11-30
ST-läkare i njurmedicin till Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-12-31
ST-läkare i lungmedicin till Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-12-31
Kvalificerat arbete som regionjurist i Östersund Regionstaben Östersund 2017-11-23
Dietist 100%, kostenheten *inkl fritid Område Diagnostik, teknik och service Östersund 2017-11-26
Underläkare vår och sommar 2018 till Region Jämtland Härjedalen Region Jämtland Härjedalen Östersund 2017-11-30
Utvecklande sjuksköterskejobb på lungavdelningen inkl. härliga kollegor Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-11-19
Verksamhetschef Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser Område Barn och unga vuxna Östersund 2017-11-23
Sjuksköterska natt Närvårdsavdelningen Strömsund Primärvården Strömsund 2017-11-26
Specialistläkare med intresse för rehabiliteringsmedicin Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2017-11-30
ST-läkare till Svenstaviks hälsocentral Primärvården Berg 2017-11-30
Psykoterapeut? Välkommen till världens bästa arbete! Område Psykiatri Östersund 2017-12-03
Distriktssköterska/Sjuksköterska Svegs hälsocentral Primärvården Härjedalen 2017-12-03
Är du psykolog och vill arbeta i ett multiprofessionellt team? Område Psykiatri Östersund 2017-11-21
Vi på psykosavdelningen i Östersund välkomnar två sjuksköterskor! Område Psykiatri Östersund 2017-12-07
Fysioterapeut/sjukgymnast till Backe hälsocentral Primärvården Strömsund 2017-11-21
Distriktssköterska Bräcke hälsocentral Primärvården Bräcke 2017-11-30
Område Psykiatri välkomnar Överläkare till Beroendeenheten i Östersund Område Psykiatri Östersund 2017-12-31
Överläkare till Resursenheten för Vuxenhabiliteringen välkomnas! Område Psykiatri Östersund 2017-12-31

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)