Sommarjobb och prao

Feriepraktik sommaren 2017


Skriv tabellbeskrivning här

Allmän information:

 

Du som är född 1999, 2000, 2001 och 2002 eller fortfarande är inskriven i gymnasieskolan är välkommen att söka feriepraktik för sommaren 2017.

Arbetsperiod:

 

Period 1. 19 juni - 14 juli

Period 2. 17 juli - 11 augustiVad du kan jobba med:

 

Information om våra olika feriepraktikstjänster hittar du här.

 Arbetstid:

 

 

5 timmar per dag, totalt 100 timmar för perioden. Den gemensamma introduktionen som kommer att ges i början av juni räknas som arbetad tid.Ansökningstid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 februari - 12 mars 2017 (vecka 8 - 10).


När ansökningstiden är slut kommer vi att stänga ansökningsformuläret och inga ansökningar kommer att tas emot efter detta datum.

 

I ansökningsformuläret är det viktigt att du anger rätt e-postadress.

 

Vi försöker i största möjliga mån att tillgodose era önskemål om arbetsplats och period. Då vi har fler sökande än vi har platser, kommer vi tyvärr inte att kunna bereda plats till alla som söker. Chansen att få jobb är större om du inte begränsar dig till bara en period när du fyller i din ansökan.

 

Berätta gärna lite mer om dig själv i ditt "personliga brev". Det kan ha betydelse vid uttagningen. Vi samarbetar med Östersunds kommun när det gäller fördelningen av platser. Det gör vi för att försöka tillgodose att så många ungdomar som möjligt ska få sommarjobb under en period. Du kan alltså inte få jobb både i Region Jämtland Härjedalen och kommunen oavsett om det är olika perioder.

 

Erbjudande om feriepraktik lämnas per e-post under vecka 13 till alla som fått arbete. Du som inte får ett erbjudande i första omgången står kvar som sökande och vi gör nya anställningar vid eventuella återbud. Senast den 27 april får du slutgiltligt besked om vi kan erbjuda dig feriepraktik eller inte.

 

Vet du redan tidigt att du inte vill ha något arbete, hör av dig så fort som möjligt så att vi kan ge platsen till annan sökande.

 

När du har tackat ja till erbjudet arbete får du ett anställningsbevis från den arbetsplats du har tackat ja till.

 

Inbjudan till gemensam introduktion skickas ut under maj.Lön:

 

 

 

57 kr/timme (inkl. semesterersättning)

Du som arbetar med vårdinriktat arbete inom tandvården, primärvården och specialistvården får 5 kr extra per timme.Ansökan:

 

 

 

Formulär för ansökan till feriepraktik

 

Ansökan görs hos Visma Recruit. Där måste ett personligt konto skapas innan du kan söka feriepraktik.Frågor:

 

 


 

 

 

 


Hör gärna av dig till Mona Jonsson, tfn 063-14 75 25 eller e-post: mona.jonsson@regionjh.se, om du har frågor och funderingar.

 

Feriepraktik sommaren 2017 - Region Jämtland Härjedalen

Vid tekniska frågor runt ansökan eller om det inte fungerar att ansöka, kontakta Anders Bylander anders.bylander@regionjh.se tfn 063-14 66 11

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)