Samverkan

Region Jämtland Härjedalen Kultur samverkar med länets kommuner, staten, myndigheter, skolor, förenings- och organisationsliv samt professionella kulturskapare.

Inom ramen för Samverkansmodellen genomförs en långsiktig process för att utveckla kulturen i länet. Regionen skriver avtal med ett antal regionala kulturverksamheter och har löpande dialog med flera regionala aktörer. Nedan finns länkar till de regionala aktörer som är viktiga resurser i utvecklingen av länets kulturliv.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN