Fria anslaget

Från och med 2018 så söks projektbidrag, tidigare Fria anslaget, genom det nya samlade anslaget Kulturstöd. Mer information kommer under hösten.

Tidigare projekt redovisas på nedanstående blankett.

Nya regler för kulturbidrag föreslås träda i kraft från 1 januari 2018. Regionfullmäktige förväntas besluta om dessa i november. Reglerna kommer därefter att finnas på vår webb.

I det nya regelverket så slås Hörbart, Görbart och Fria anslaget samman till ett stöd, Kulturstöd. Genom kulturstöd så anges om ansökan avser arrangemang-, produktion- eller projektbidrag. Arrangemangs- och produktionsbidrag ges fortsättningsvis i samarbete med Estrad Norr.

Ansökningstiderna föreslås bli 15 februari, 15 maj och 15 september. Beslut om bidrag fattas efter dessa datum.

Alla ansökningar ska göras i Kulturdatabasen

Redovisning Fria anslaget (word)Word

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)