Hörbart

Från och med 2018 så söks arrangemangsbidrag, tidigare Hörbart, genom det nya samlade anslaget Kulturstöd. Mer information kommer under hösten.

Tidigare Hörbartarrangemang redovisas på nedanstående blankett i samband med rekvirering av bidraget.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN