Hörbart

Från och med 2018 så söks arrangemangsbidrag, tidigare Hörbart, genom det nya samlade anslaget Kulturstöd. Mer information kommer under hösten.

Tidigare Hörbartarrangemang redovisas på nedanstående blankett i samband med rekvirering av bidraget.

Nya regler för kulturbidrag föreslås träda i kraft från 1 januari 2018. Regionfullmäktige förväntas besluta om dessa i november. Reglerna kommer därefter att finnas på vår webb.

I det nya regelverket så slås Hörbart, Görbart och Fria anslaget samman till ett stöd, Kulturstöd. Genom kulturstöd så anges om ansökan avser arrangemang-, produktion- eller projektbidrag. Arrangemangs- och produktionsbidrag ges fortsättningsvis i samarbete med Estrad Norr.

Ansökningstiderna föreslås bli 15 februari, 15 maj och 15 september. Beslut om bidrag fattas efter dessa datum.

Alla ansökningar ska göras i Kulturdatabasen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)