Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

En man sitter i en kontorsstol

Läkaren Mikael Lilja är en av experterna bakom den nya modellen. Foto: Andreas Larsson

Unik modell för effektivare strokevård

I dag presenteras ett nytt sätt att jämföra strokevård som sätter patienten i fokus. Målet är bästa möjliga balans mellan kvalitet och kostnad, säger Mikael Lilja, en av experterna bakom modellen.

Bättre och effektivare vård för Region Jämtland Härjedalens strokepatienter. Det är det långsiktiga målet för läkaren Mikael Lilja och hans kollegor i expertgruppen inom Sveus, Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. I dag på strokedagen presenterar de resultatet av sitt arbete.

– Vi har tagit fram en unik modell som kopplar ihop olika register för att göra mätningar och jämförelser av kvalitet och resursåtgång i strokevården. Tanken bakom modellen är självklar, men den har aldrig omsatts i praktiken tidigare, berättar Mikael Lilja.

Kräver komplexa uppföljningsinstrument

Sjukvården är världens mest komplexa organisation, slår han fast, men hittills har den snarare mätt hur mycket vård som produceras, inte hur mycket hälsa. Det senare är visserligen krångligare att få svar på, men Mikael Lilja tror att expertgruppens nya modell stärker insikten att en komplex organisation kräver komplexa uppföljningsinstrument.

Det är en bild som man inte har kunnat se med de gamla uppföljningsinstrumenten, menar Mikael Lilja.

Som exempel visar han den jämförelserapport som expertgruppen har tagit fram för att testa modellen. Den bygger på några år gamla data från de sju medverkande landstingen och regionerna, och eftersom strokevården i Region Jämtland Härjedalen har förändrats sedan dess säger rapporten inte särskilt mycket om situationen i dag. Men rapporten visar ändå att det inte finns något samband mellan hur länge patienter ligger inlagda och deras hälsa på längre sikt. Kostnaden för de extra vårddygnen tillför alltså ingen kvalitet. Det är en bild som man inte har kunnat se med de gamla uppföljningsinstrumenten, menar Mikael Lilja.

Variationer är intressanta

Strokevården varierar över landet, både när det gäller patienternas hälsa och hur mycket resurser som går åt. Variationer är intressanta, tycker Mikael Lilja, och mest intressant är det när en vårdgivare har goda resultat, utan att det kostar så mycket. Och om två vårdgivare ser att de brottas med samma problem kan de fundera över lösningar tillsammans. Genom lärande och samarbete kan vården bli mer jämlik.

– Det viktigaste ur patientens perspektiv är slutresultatet och att vägen dit är vettig. Vår modell följer patienten genom hela vårdförloppet. Den är inte lösningen med stort L, men är definitivt ett steg i rätt riktning, säger Mikael Lilja.

Modellen är fri att använda, men kostar att anpassa och hålla i drift. Den är klar att koppla upp sig mot senare i år. Därefter beslutar Region Jämtland Härjedalen om den ska användas eller inte.

Läs mer:Sveus webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du ladda ner jämförelserapporten.

Fakta värdebaserad vård, Sveus och rapporten

  • Värdebaserad vård fokuserar på effektivitet (värde) istället för produktivitet.

  • Sju svenska landsting har arbetat tillsammans sedan 2013 med att utveckla värdebaserade lednings- och styrsystem inom Sveus, Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården.

  • I Sveus ingår Region Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala län, Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Det representerar ungefär 70 procent av Sveriges befolkning.

  • Analyserna i jämförelserapporten bygger på data från landstingens patientadministrativa system (PAS), kvalitetsregister (Riksstroke och WebRehab), Statistiska centralbyråns, Socialstyrelsens samt Försäkringskassans register. Studiepopulationen består av 14 372 patienter som insjuknade i stroke under 2010.

Text: Andreas Larsson

Dela:

Artikeln publicerad av: Andreas Larsson, tel: +4663153275.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-05-12.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.3 · 11/12 04:55