Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Vindkraftverk

Foto: Fabian Fogelberg, bildarkivet.se

Landstinget har köpt vindkraftverk

Jämtlands läns landsting var det första landstinget i Sverige som beslutade att köpa ett vindkraftverk. Beslutet togs redan 2010 och syftet var att producera förnyelsebar el för egen förbrukning. Nu är affären klar och besparingen beräknas bli runt 2,4 miljoner kronor per år de närmaste åren.

Kostnadsbesparingen bedöms mer precist till cirka 30 öre per kWh under verkets minst 20-åriga produktionstid. Landstingets fastighetschef Jan-Åke Lindroth har ansvarat för upphandlingen. Den har skett enligt lagen om offentlig upphandling och intresserat hela vindkraftsbranschen.
— Den har varit komplicerad och tagit över två år med bland annat en lång överklagandeprocess. Den avslutades i mars i år då Förvaltningsrätten bedömde att landstingets utvärdering av anbuden var korrekt. Vindkraftverket kommer att levereras av Greenextreme AB under senhösten och placeras utanför Kalmar.

Under de år som gått sedan beslutet i fullmäktige har priserna på el och elcertifikat sjunkit kraftigt. Inför avslutet av vindkraftsupphandlingen granskades därför den ekonomiska kalkylen ännu en gång för att se om den var rimlig. Efter justeringarna såg man att det vinnande anbudet ger överskott och en förväntad avkastningen på 11,7 procent på investeringen. Det överstiger med betryggande marginal det riktmärke som landstingets internränta utgör

I kalkylen har de senaste 10 årens snittpris på elenergi och elcertifikat används och en prisökning med 2 procent per år på elpriset antagits. Idag är energi för eget bruk från vindkraft skattebefriad och även där har en försiktig bedömning gjorts genom att endast 5 års skattebefrielse har räknats in i kalkylen.
— Även om befrielsen av energiskatt togs bort från dag ett och avkastningen på investeringen skulle sjunka skulle det ändå vara mycket lönsamt i förhållande till att placera pengarna på finansmarknaden, säger Annika Jonsson, finanschef på landstinget.
Landstinget har även gjort en försiktigare kalkyl på prisutvecklingen på elenergi än Energimyndighetens långtidsprognos 2012.
—  Vi var först ut i landet för tre år sedan med att besluta om att investera i egen vindkraft.
— Därför känns det enormt roligt att vi nu äntligen har rott affären i hamn, och att vi redan
i vinter till stor grad blir självförsörjande på el.", säger Anna Hildebrand (Mp)

Text: Jan-Åke Lindroth

Dela:

Artikeln publicerad av: Maria Karlsson, tel: +4663147665.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-04-24.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.3 · 11/12 04:55