Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Stopp för resor, inköp och kurser

Landstingsstyrelsen har beslutat om ett omedelbart stopp för inköp, kurser, konferenser och resor. Inköp av medicinskt material undantas från beslutet.

Styrelsen har även beslutat att anställningar fortsättningsvis ska ske med mycket stor restriktivitet. Beslut om anställningar tas av närmaste högre chefsnivå, den så kallade farfarsprincipen ska tillämpas. Avgörandet tas då av närmast överordnad chef och vid varje enskilt tillfälle — i princip så som redan sker i dag då den behovsanalys som görs vid varje vakans skrivs på av närmast högre chef .  
Detta innebär att högre chef alltid måste göra noggranna övervägningar innan behovsanalysen bejakas.

Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering undantas när det gäller både inköp och anställningar.
Ska andra undantag göras när det gäller stopp av inköp, kurser, konferenser och resor används även där den så kallade farfarsprincipen vid varje enskilt tillfälle, det vill säga närmast överordnad chef tar beslutet.

Styrelsen har även beslutat om en översyn av förvaltningens administration med fokus på ledning och styrning, myndigheters krav och stöttning av verksamheter. Uppdraget kommer att utföras med stöd av en extern utredare och ska vara klar i höst.

Text: Gun Råberg Kjellerstrand

Dela:

Artikeln publicerad av: Anna-Lena Högström, tel: +4663147567.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-05-03.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.3 · 11/12 04:55