Beskrivning

Under rubriken Ledning och styrning samlas information som behandlar hur Region Jämtland Härjedalen styrs. Syftet är att göra material som berör ledning och styrning mer lättillgängligt, samlat på ett ställe och indelat i tydliga rubriker.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214