Medarbetare

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Verksamhetsplanering / Uppföljning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat

Här hittar du information gällande Hälsa och arbetsmiljö, Kompetens- och ledarförsörjning, Lön och avtal samt företagshälsovård.     

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214