Regionfullmäktiges webbsändning. 2017-10-25

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa webbsända fulllmäktigesammanträde sänds den 28-29 november

Fulllmäktigesammanträdet fortsätter imorgon, onsdag kl 07:45

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)