Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Patientnämndens kansli

Till Patientnämndens kansli kan du som patient eller anhörig vända dig med synpunkter på: 

  • hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Jämtland Härjedalen
  • hälso- och sjukvård som bedrivs inom länets alla kommuner
  • hälso- och sjukvård hos privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Jämtland Härjedalen
  • Offentligt finansierad tandvård 

Har du synpunkter på vården?

Vården är till för dig

I vården ska du möta sakkunskap, omvårdnad, yrkesmässigt ansvarstagande samt ett korrekt bemötande. Du ska också få den information du behöver för att kunna samråda om din vård, behandling och rehabilitering. Det är din rätt som patient. Barn har naturligtvis samma rättigheter till detta som vuxna.

Tala i första hand med personalen

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller om det omhändertagande du fått, tala i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för din vård eller med chefen för verksamheten. Deras uppgift är att hjälpa dig tillrätta.

Kontaktinformation

Kanslichef/utredare:
Anette Rydström
Tfn: 063-14 75 60

Utredare
Ulrika Eriksson
Tfn: 063-14 75 46

Utredare
Ingrid Stafrén
Tfn 063-14 75 58

Vi nås säkrast
mån-tor 8.15-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30 samt 15.00-16.00.
Fre 8.15-9.30 samt 10.00-11.30.

E-post:
patientnamnden@regionjh.se

Fax:
063-14 76 70

Postadress
Patientnämnden i Jämtlands län
Box 654
831 27 Östersund

Mina Vårdkontakter
Läs mer om Mina Vårdkontakter
Invånare - Logga in i Mina Vårdkontakter

De vill gärna veta vad du tycker är bra eller mindre bra. Missförstånd kan ibland bäst klaras ut direkt med berörd personal.

Ytterligare hjälp från Patientnämndens kansli

Vill du kontakta Patientnämnden i Jämtlands län muntligt kan du ringa telefonnumren som finns här i högerspalten 

Kontakta oss gärna med den säkra e-tjänsten Mina vårdkontakter. När du loggat in i Mina vårdkontakter hittar du oss under Övriga tjänster i vänstermenyn. 

Det går också bra att skicka mail till Patientnämnden. Vi kan inte garantera någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post. Beskriv kortfattat i e-postmeddelandet vad du vill ha information om eller lämna ditt telefonnummer så kan en handläggare kontakta dig.

Vill du skicka in en skriftlig anmälan kan du använda den här blanketten:

Om du har problem med vårdenPDF (pdf, 120.7 kB)

Ska du vara ombud för en patient måste den personen skriva under en fullmakt, som ombudet sedan skickar in tillsammans med anmälan:

FullmaktPDF (pdf, 178.5 kB)

Vad händer när du kontaktar Patientnämndens kansli?

När du vänder dig till Patientnämndens kansli får du kontakt med en utredare som ger råd och information om vilka möjligheter/rättigheter som finns. Det vanliga är att utredaren sedan framför dina synpunkter till den avdelning eller mottagning där du fått vården och försöker reda ut vad som hänt. Utredaren vidtar inga åtgärder utan ditt godkännande och omfattas av samma sekretessbestämmelser som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vill får du vara anonym. Det är kostnadsfritt att vända sig till Patientnämndens kansli.

Utredarnas uppgifter är bl. a. att:

  • arbeta för att patientens rättigheter och integritet tas tillvara
  • redovisa inkomna klagomål, framförda idéer och förslag så att vården kan bli bättre för alla
  • hjälpa patienter till kontakt med rätt myndighet
  • informera om Patientförsäkringenlänk till annan webbplats och Läkemedelsförsäkringenlänk till annan webbplats
  • informera om hur en anmälan till IVOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går till

Patientnämndens kansli har även till uppgift att utse stödperson till den som är intagen för tvångsvård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och tvångsvård enligt smittskyddslagen.

Sidansvarig: Anette Rydström, tel: +4663147560, e-post: anette.rydstrom@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-12-01

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 06:53