Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Regionstyrelse

Regionstyrelsen som utses av fullmäktige är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela regionens utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen ska också verkställa fullmäktiges beslut inom sitt verksamhetsområde och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till regionstyrelsen. Det sitter 13 personer i regionstyrelsen. Sju av regionfullmäktiges åtta partier har representanter i regionstyrelsen, antingen genom ordinarie ledamöter eller ersättare.

Regionstyrelsen har en egen förvaltning med regiondirektören som chef. Förvaltningen servar förutom regionstyrelsen också vårdvalsnämnden.

Regionstyrelsen fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller framgångsfaktorer som är en markering av vad regionstyrelsen bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Regionstyrelsen har tre utskott; Utskottet för ekonomi, Utskottet för personal och Utskottet för hälso- och sjukvård. Utskotten har som uppgift att inom respektive utskottets ansvarsområde arbeta med:

  • Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
  • framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
  • inspel till planeringsförutsättningar, regionplanen och till styrelsens verksamhetsplan,
  • uppföljning av regionens långsiktiga utvecklingsplaner,
  • uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan,
  • frågor om värdegrund och Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete,
  • jämställdhets-och jämlikhetsfrågor och
  • behovsanalys.

Sidansvarig:Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-12-01.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 25/05 06:56