Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen

Tillgänglighetsrådet är en samrådsgrupp för frågor som rör personer med någon typ av funktionsnedsättning. Rådet består av valda representanter från funktionshinderrörelsen i Jämtland Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Rådets uppgifter

  • Verka för att organisationen i sina verksamheter tillförsäkrar människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet
  • Framföra önskemål och vara rådgivande i frågor som rör organisationens verksamheter för personer med funktionsnedsättning
  • Lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser eller delar av remisser som rör personer med funktionsnedsättning
  • Bevaka hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med antagen hjälpmedelspolicy för länet
  • Sprida information om funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor till berörda i Jämtland Härjedalen
  • Följa forskning och utveckling inom funktionshinder- och hjälpmedelsområdet

SAMMANTRÄDESDATUM 2016
16/3, 26/5, 22/9, 24/11


AKTUELLT
Den 11 februari 2016 anordnar Tillgänglighetsrådet en konferens som handlar om 'Rätten till mitt liv'. Program och anmälningsformulär hittar du här.

Sidansvarig:Daniel Nilsson, tel: +4663147571, e-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-02-01.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2 · 11/12 03:08