Projektstöd

Har du en projektidé som bidrar till att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken? Då kanske du kan söka om medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen! Här hittar du information om bidrag för projektverksamhet samt blanketter och dokument som du behöver för att ansöka om projektmedel.

Region Jämtland Härjedalen är utsedd att vara regionalt tillväxtansvarig. Medfinansieringen är styrd av Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är bland annat viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Medfinansiering får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projekt.

Läs Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Tveka inte att ta en tidig kontakt med beredningshandläggaren för att diskutera din projektidé!

Projektbanken

Det pågår en mängd projekt med regional medfinansiering varav några också har finansiering från EU:s program. I projektbanken kan du se vilka projekt regionen medfinansierar.

Sök projekt i Projektbanken

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)