Projektledare/verksamhetsutvecklare till E-hälsocentrum och IoT Sverige

Arbetsplatsbeskrivning

Har du ett intresse av sakernas internet (IoT) och är en lagspelare som lockas av att utveckla framtidens välfärdsteknologi i samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet?

E-hälsocentrum är en (världs)unik satsning där offentlig sektor och näringsliv arbetar tätt tillsammans. Det är en co-working arena som fungerar som en utvecklings- och innovationshub med ett tydligt gemensamt mål; att utveckla och påskynda offentlig sektors digitalisering och samtidigt koppla det med affärsutveckling hos näringslivet. På E-hälsocentrum finns idag offentlig sektor representerade av Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun. Där finns också en blandning av näringslivsrepresentanter från multinationella företag till små företag. På E-hälsocentrum finns också Regionens Jämtland Härjedalens ProjektCenter och Östersunds kommuns projektkontor som i större EU-projekt (Horizon 2020, Interreg, ERUF) utvecklar framtidens välfärdsteknologi för omsorg och sjukvårdvård.

Tillsammans med Vinnovas strategiska innovationsprogram IoT Sverige söker vi nu en projektledare/verksamhetsutvecklare som ska fortsätta utveckla E-hälsocentrums koncept och vidareutveckla och sprida beprövade arbetsmetoder för behovsdriven utveckling av IoT-lösningar i samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet. Projektledare/verksamhets-utvecklare anställs av Region JH och har sin organisatoriska tillhörighet på Regionens Jämtland Härjedalens ProjektCenter med en arbetsplats på E-hälsocentrum i Östersund. Projektledaren/verksamhetsutvecklaren kommer att arbeta i nära samarbete med Östersunds kommun och ingår även i IoT Sveriges programkontorsteam för att löpande interagera med programmets övriga verksamhet och aktiviteter.

Projektets övergripande mål är att E-hälsocentrum tillsammans med IoT Sverige underlättar innovationsinsatser och affärsutveckling inom området. Ambitionen är att utveckla Jämtlands län och hela Norrland som en utvecklingsarena för distansoberoende teknik där E-hälsocentrum fungerar som ett utvecklingsnav och arena som hjälper SMEs att sprida och marknadsföra deras produkter på en internationell marknad. Genom kommunikation ska projektet göra länet mer känt för dess erkända snabbhet från innovation till implementation med påföljande nya företagsetableringar inom IT- och eHälsobranschen.

Arbetsbeskrivning

Projektet styrs av en projektbeskrivning med arbetspaket och aktiviteter. En prioriterad arbetsuppgift är att utveckla och sprida konceptet för E-hälsocentrum nationellt. Projektledaren/verksamhetsutvecklaren ska även stimulera utvecklingen av IoT-lösningar och kommunicera dessa både nationellt och internationellt i tätt samarbete med IoT Sverige. Inom ramen av projektet ska även projektledaren/verksamhetsutvecklaren vidareutveckla och sprida beprövade arbetsmetoder för behovsdriven utveckling av IoT-lösningar samt öka samverkan mellan kommun-region och offentlig-privat verksamhet, inklusive SMEs. Som Projektledare/verksamhetsutvecklare ska du följa de aktiviteter som beskrivs i projektplanens arbetspaket. Regelbunden avstämning kommer ske mellan Projektledare/verksamhetsutvecklare och E-hälsocentrums styrgrupp samt IoT Sveriges programledning.

Resor inom tjänsten kan förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en inom området relevant högskole- eller universitetsutbildning som är van att leda utvecklingsprojekt. Du bör också ha formell kompetens eller ett starkt intresse inom digitalisering med fokus på sakernas internet (IoT), samt förmåga att kommunicera projektresultat och erfarenheter med relevanta aktörer på såväl svenska som engelska.

Meriterande är om du har kännedom/erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation samt har en formell projektledarutbildning.

Andra uppgifter

Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig.

Vi ser fram emot att få din ansökan.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tiilträde snarast eller enligt överenskommelse.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Göran Larsson
FoU-direktör
Telefon:
Email: goran.s.larsson@regionjh.se
Namn: Jin Moen
Programchef IoT Sverige
Telefon: 018- 471 72 70
Email: jin.moen@iotsverige.se
Namn: Olle Bergdahl
Projektansvarig IoT Sverige
Telefon: 018- 471 59 87
Email: olle.bergdahl@iotsverige.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Gunvi Dahlström
ordf Vision
Telefon:
Email: gunvi.dahlstrom@fv.vision.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/589/2020
Sista ansökningsdag: 2021-01-10

Ansök nu