AT-läkare till Region Jämtland Härjedalen

Arbetsplatsbeskrivning

Varför ska du göra din AT i Jämtland Härjedalen?

Här kan du på ett fantastiskt sätt kombinera en genomtänkt AT-utbildning med ett mångsidigt socialt liv. Du kommer till en AT-grupp med stort inflytande på utbildningsinnehåll och mycket gemenskap även utanför jobbet.

Centrum för vården i Region Jämtland Härjedalen finns på sjukhuset i Östersund. Jämtlands län är stort till ytan men glest befolkat. Det gör att sjukhuset är förhållandevis litet till antalet anställda men stort till specialkompetensen. Här kombineras det lilla sjukhusets goda egenskaper med allsidigheten hos ett större sjukhus. Det gör att du som AT-läkare kommer att ta hand om alla sorters patienter.

De många gånger stora avstånden förutsätter en väl utbyggd primärvård med hälsocentraler runt om i länet. Med upp till 30 mil till sjukhuset är det inte alltid hållbart att skicka patienten vidare till sjukhuset. Personalen ute på hälsocentralerna får därför möta och bedöma en mängd olika skador, sjukdomar och problem.

Så, som svar på frågan i rubriken:
– Vi tror att du skulle stortrivas i Region Jämtland Härjedalen och få en ojämförligt bra start på din läkarbana med många möjligheter till en suverän fritid.

Arbetsbeskrivning

AT hos oss innebär utbildning på vårt länssjukhus i Östersund, som är ett komplett och välutrustat sjukhus. Vi har en välutvecklad primärvård och allmänmedicindelen görs på någon av våra hälsocentraler i länet.

Vi erbjuder:
- 21 månaders block med en veckas introduktion
- två dagars akut-och traumautbildning
- två huvudhandledare under hela AT-tiden
- 10 utbildningsdagar per år med bl a grupphandledning, föreläsningar och seminarier
- utbildning i försäkringsmedicin
- regelbunden uppföljning och utvärdering görs fortlöpande under hela AT
- utbildningspott upp till 13 000 kr
- valfri vecka under kirurgblocket för auskultation inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen
- auskultation på valfri klinik sex dagar under primärvårdsplaceringen
- primärvårdsseminarium i internatform under tre dagar

Du börjar din tjänstgöring inom opererande specialiteter. Efter handledd tjänstgöring på akuten kommer du att ha självständiga nattjourspass på kirurg- och ortopedklinikerna. Det är viktigt att du är beredd på och känner dig trygg med att ställas inför den uppgiften om du söker AT-tjänstgöring inom vår region. Det finns tillgängliga bakjourer som stöttar. Du kommer även att ha självständiga nattjourspass på psykiatrikliniken senare under tjänstgöringen.

Kvalifikationer

Läkarexamen senast vid AT-start alternativt beslut från Socialstyrelsen och goda kunskaper i svenska.

Meriter som beaktas: Utbildning, arbetslivserfarenhet, forskarmeriter, personlig profil samt bedömning om långsiktig rekrytering, dvs den sökandes intresse av att arbeta kvar i Region Jämtland Härjedalen efter erhållen legitimation, tas med i en helhetsbedömning.

Vid stort antal sökande är läkarexamen vid ansökningstillfället meriterande.

Andra uppgifter

Intervjudagar 12,14 och 16 mars.

Som medarbetare har du tillgång till en träningslokal/gym på sjukhuset. Vår personalförening lockar med många erbjudanden och härliga aktiviteter.

När du blivit erbjuden AT-tjänst har du möjlighet att söka bostad via Landstingsbostäder.

Vår målsättning är att rekrytera läkare utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv, dvs att regionen ska klara sin specialistläkarförsörjning i framtiden.

Forskar-AT: Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Du söker forskar-AT via Västerbottens läns landsting, www.vll.se. Du ombeds då ange önskemål om vid vilket sjukhus i norra sjukvårdsregionen som du vill göra din kliniska tjänstgöring och du är välkommen att önska att göra placeringarna vid Östersunds sjukhus.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde: 2018-08-27 alt. 2018-11-26.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Helene Gustavsson
Personalkonsult
Telefon: 063-15 49 85
Email: helene.gustavsson@regionjh.se
Namn: Rita Sjöström
AT-chef
Telefon:
Email: rita.sjostrom@regionjh.se
Namn: Cecilia Högberg
AT-studierektor inom primärvård
Telefon:
Email: cecilia.hogberg@regionjh.se
Namn: Katarzyna Inglot
AT-studierektor inom Östersunds sjukhus
Telefon:
Email: katarzyna.inglot@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Tommie Irewall
SYLF
Telefon:
Email: tommie.irevall@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: RS/303/2018
Sista ansökningsdag: 2018-02-28

Ansök nu

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)