Vi söker EU Handläggare / Administratör

Arbetsplatsbeskrivning

För projektet Regionalt Resurs Center i Mellersta Norrland för Horizon 2020 / 2030.

Huvudaktiviteten i projektet är att skapa ett permanent Regionalt Resurs Center - en samverkansplattform för att bygga strukturell kapacitet kring finansiering från EU-projekt.

Projektet länkar forskning, företag och företagskluster till EU-fonder och forskningsfonder med fokus på Horisont 2020 (H2020) och efterföljande ramprogram Horizon Europe 2030 (HE2030). Ett Resurs Center kommer att koordinera och utveckla samverkan mellan nya och befintliga kluster, klusterinitiativ och FoUI-centrum. Dessa initiativ kommer att kopplas till regionens styrkeområden med fokus på smart specialisering främst för en digital utveckling av vården, men också inom andra områden som exempelvis miljö och energi. Ett ökat deltagande i H2020 / HE2030 projekt medför en ökad innovationskraft inom Mellersta Norrlands Programområde. Insatserna gynnar offentlig sektor, näringslivet och akademin genom stöd via kluster som Regionala Resurs Centret kan förmedla genom sina nätverk, erfarenheter och kompetenser. Projektet utvecklar därigenom kompetens och kontakter som tillför ett intellektuellt värde och ett ökat riskkapital för innovativt arbete i Mellersta Norrland.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en EU Handläggare / Administratör med kunskap om EU projekt för att kunna stödja Projekt Centrets arbete med kunskapsförmedling och uppbyggandet av kompetens i syfte att utveckla och driva Regionalt Resurs Center. Exempel på kunskapsöverföring är hur ansökningar sammanställs, information om utlysningar och regelverk inom H2020/HE2030. Viss dokumenthantering och övrig administration kring projekt ingår; ex tidrapportering.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av EU-projekt och näringslivet. Projektet leds från FoUU avdelningen inom Region Jämtland Härjedalen och specifikt dess Projekt Center.

Som EU-handläggare / Administratör har du ett nära samarbete med projektledaren. Du kommer också att ha en kommunikativ funktion genom kontakter med de nätverk som ingår i uppbyggandet och drivandet av Resurs Centret.

Projektets ledning och arbetssätt drivs från en "Team approach" som innebär att alla inom projektet hålls ansvariga för att projektet håller hög kvalitet och ger framgångsrika resultat. Ett Teambaserat arbetssätt innebär även ett kollegialt lärande, vilket på ett effektfullt sätt överför nyvunnen kunskap från Resurs Centret till dess samverkanspartners i Jämtlands och Västernorrlands län. Arbetet innebär att skapa förutsättningar för deltagande i H2020 / HE 2030 ansökningar genom bl a förmedlandet av kunskap och kontakter. Detta sker genom möten, seminarier och workshops tillsammans med våra nationella och internationella nätverk och kluster. Du kommer att jobba med människor, idéer och organisationer såväl regionalt som internationellt tillsammans med medarbetare som har en stark passion att hjälpa regionen som helhet att utvecklas. Du kommer att få möjlighet att arbeta med en bred flora av uppdrag, ofta med företag i samverkan med offentlig sektor, nationella och internationella forskningsinstitut, universitet och andra företag. Du måste också vara beredd att vissa resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

För att klara av detta uppdrag måste du kunna bygga förtroende och skapa relationer, intern och externt. Att vara öppen för, och att kunna ta in information och andras erfarenheter, samt att vara analytisk är nödvändigt. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i större långsiktiga strategiarbeten med många involverade aktörer som utvecklar och driver en gemensam agenda. Du har stark kompetens inom administration, kommunikation, har god samarbetsförmåga, är ordningsam och initiativrik och kan arbeta självständigt likväl som i team.

Du har en akademisk utbildning inom för projektet relevant område och kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Andra uppgifter

Inför rekryteringen har vi gjort vårt medieval och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Marie Sherman
Strateg/Team leader
Telefon: 070-745 04 08
Email: marie.holm.sherman@regionjh.se
Namn: Göran Larsson
FoU-direktör
Telefon:
Email: goran.s.larsson@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Gunvi Dahlström
ordf Vision
Telefon:
Email: gunvi.dahlstrom@fv.vision.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/324/2020
Sista ansökningsdag: 2020-08-02

Ansök nu

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214