Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

E-resurser A-Ö

Länkar till databaser och vetenskapliga publikationer inom medicin och hälsa.

Vetenskapliga tidskrifter och artiklar

 • BrowZine
  Läsprogram för tidskrifter. Medicinska bibliotekets prenumerationer samt OpenAccess-tidskrifter.
  Finns som app.

 • CINAHL+
  Innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och hälso- och sjukvårdsadministration.
  Finns som app (EBSCO)

 • ClinicalKey
  Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
  Finns som app.
  Frågor och svar om ClinicalKey

 • Cochrane Library
  Kompletta systematiska litteraturöversikter och protokoll som bygger på meta-analyser och tolkningar av dessa.

 • PEDro - Physiotherapy Evidence Database
  Randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik. Databasen produceras av Centre for Evidence-Based Physiotherapy i Sydney och innehåller huvudsakligen referenser på engelska.

 • PsycINFO
  Tidskriftsartiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, samt artiklar med psykologiska aspekter inom exempelvis medicin, psykiatri, sociologi, pedagogik, lingvistik och antropologi.
  Finns som app (EBSCO)

 • PubMed
  En av de största medicinska databaserna inom det medicinska ämnesområdet, med fokus på medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Indexerar databasen Medline och innehåller över 30 miljoner referenser till vetenskapliga artiklar.
  PubMed Tutorial
  - Lathundar och filmklipp om hur du söker effektivt i databasen.

 • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Systematiska översikter på svenska.

E-böcker

Kliniska kunskapsstöd

 • UpToDate
  Ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd.
  Finns som app.

 • ClinicalKey
  Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
  Finns som app.
  Frågor och svar om ClinicalKey

 • Vårdhandboken
  Innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela Sverige. Vårdhandboken innehåller förutom texter även filmer och bildspel samt flera hundra illustrationer och foton.

 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd
  Regionernas gemensamma plattform för att bland annat utveckla, lagra och sprida kunskap. Använd sökfunktionen eller navigera till innehållet via ämnesområde eller listan A till Ö. Du kan också välja region för att se lokala tillägg.

 • Internetmedicin.se
  Webbtjänst för läkare och sjuksköterskor i den kliniska vardagen.

 • Internetodontologi
  Kunskapsdatabas för tandvårdspersonal som erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad – koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd.

 • Praktisk medicin
  Ett kunskapsstöd som beskriver de ca 1000 vanligaste åkommorna utifrån läkarens perspektiv. Materialet på sidan är insamlat under decennier och ett stort antal läkare bidrar till att texten hålls uppdaterad.

 • Rikshandboken i barnhälsovård
  Ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården.

 • Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer
  Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

 • FASS
  Läkemedelsinformation för vårdpersonal och patienter.

 • Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer
  Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är avsedda som kunskapsstöd och vägledning till hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen och riktar sig främst till hälso- och sjukvården och djursjukvården.

Övrigt

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)