Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

E-resurser direkt i din hand

Många e-resurser erbjuder användaren att registrera konton, med vilka man får utökade funktioner som att exempelvis spara artiklar för senare läsning.

När du registrerat konton kan du även använda e-resursernas appar, som laddas ner via Google Play eller App Store.

Du kan bläddra i drygt 2000 e-tidskrifter som vi prenumererar på samt en stor mängd medicinska OpenAccess-tidskrifter genom att använda läsprogrammet BrowZine. Om du skapar ett personligt BrowZine-konto kan du dessutom spara e-tidskrifter och artiklar i en egen bokhylla.

Du kan använda BrowZine på en dator via länken på Medicinska bibliotekets hemsida eller som app.
Använd OpenAthens för att komma åt BrowZine utanför regionens nät.

Skapa ett BrowZine-konto och kom igång med appen - Klicka här för manual. Pdf, 6 MB.

Film - Getting started with BrowZine

ClinicalKey är en samlingsdatabas med medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.Under valet Browse kan du välja Clinical overviews där du kan söka på diagnos eller ämnesområde.

Du kan använda ClinicalKey på en dator via länken på Medicinska bibliotekets hemsida eller som app.
För att använda appen måste du först skapa ett personligt konto i ClinicalKey. Kontot kan du använda på dator och i appen.

EBSCOhost är en databasvärd där du kan söka i olika databaser för att hitta vetenskapliga publikationer.

I Medicinska bibliotekets utbud kan du via EBSCOhost söka i databaserna CINAHL+ (fokus på omvårdnad), PsychINFO (fokus på psykologi), ERIC (fokus på pedagogik) och Medline (fokus på medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi).
EBSCOhost finns tillgänglig via Medicinska bibliotekets hemsida under länkar CINAHL+ och PsychINFO (du kan välja att söka i ERIC och Medline när du är inne i EBSCOhost) men värden finns också som app.

Kom igång med appen - Klicka här för manual. Pdf, 5 MB.

UpToDate är ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd.

UpToDate är även tillgängligt utanför regionens nätverk genom att du skapar ett användarkonto som du sedan kan logga in på, oavsett vilket nät du använder - du behöver inte OpenAthens för att använda UpToDate. Klicka här för mer information om UpToDate

Skapa ett konto och kom igång med appen - klicka här för manual. Pdf, 8 MB.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)