Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

E-utbildning

Sidan är under utveckling!

CINAHL och PsychINFO

Primal Pictures - Anatomisk 3D-atlas

Filmer om hur du söker i Primal Pictures

Dokument om hur du använder funktioner i Primal Pictures

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)