Tillgång till Medicinska bibliotekets e-resurser utanför regionens slutna nät.

Ett OpenAthens-konto fungerar som en "grindvakt" mellan externt nät och Medicinska bibliotekets e-resurser och kontrollerar att du är en godkänd användare.

För att registrera ett konto måste du sitta vid en dator kopplad mot Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk:

För att komma till registreringsformuläret, klicka här.

I rutan "Anställningsnummer" på formuläret ska du ange ditt hsaId.
Du hittar ditt Id på Insidan via flik Kontaktuppgifter, sök sedan upp ditt namn i Plexus-sök.

När du sitter på externt nät och klickar på länkar till e-resurser här på hemsidan, exempelvis om du använder länken till PubMed eller CINAHL+ och klickar på en artikel eller e-bok, kommer du mötas av en inloggningsruta - Sign in with an OpenAthens-account - där du anger användarnamn och lösenord så kommer du att släppas in genom "grinden" och kan läsa artikeln eller e-boken direkt.

Du behöver inte OpenAthens för att använda UpToDate. Klicka här för mer information om UpToDate utanför regionens slutna nät.

Frågor? Kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)