Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

Tillgång till Medicinska bibliotekets e-resurser utanför regionens slutna nät.

Ett OpenAthens-konto fungerar som en "grindvakt" mellan externt nät och Medicinska bibliotekets e-resurser och kontrollerar att du är en godkänd användare.

För att registrera ett konto måste du sitta vid en dator kopplad mot Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk:

För att komma till registreringsformuläret, klicka här.

I rutan "Anställningsnummer" på formuläret ska du ange ditt hsaId.
Du hittar ditt Id på Insidan via flik Kontaktuppgifter, sök sedan upp ditt namn i Plexus-sök.

När du sitter på externt nät och klickar på länkar till e-resurser här på hemsidan, exempelvis om du använder länken till PubMed eller CINAHL+ och klickar på en artikel eller e-bok, kommer du mötas av en inloggningsruta - Sign in with an OpenAthens-account - där du anger användarnamn och lösenord så kommer du att släppas in genom "grinden" och kan läsa artikeln eller e-boken direkt.

Du behöver inte OpenAthens för att använda UpToDate. Klicka här för mer information om UpToDate utanför regionens slutna nät.

Frågor? Kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)