Biobank

Prover från patienter som förvaras mer än två månader sparas i biobanken. Lämnar du som patient ett sådant prov inom hälso- och sjukvården får det sparas bara om du säger ja. Det innebär att vid provtagningstillfället är vårdpersonal skyldiga att informera och inhämta patientens samtycke för att spara prover i biobanken.

Det är värdefullt att prov sparas i en biobank – både för patienten, för vården och för forskningen

Ett prov får aldrig sparas i en biobank om den enskilde patienten inte lämnat sitt samtycke. Om patienten inte vill att provet ska sparas eller begränsa vad det får användas till, ska en Nej-talong fyllas i vid provtagningstillfället. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av patienten genom att skicka in en Nej-talong till biobanksamordnare.

Vill du läsa mer om vad en biobank är hittar du information via länkarna:

Biobank Sverige

Biobankslagen (1177)

Till dig som lämnar prov

Biobanken - en resurs för livet

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214