Folkhälsoenheten

Här hittar du som personal information om  aktuella arbeten, statistik och rapporter, kurser och utbildningar, reportage och folkhälsoinspiration. För levnadsvaneinformation och behandlingar hänvisar vi till Sjukvårdsrådgivningens hemsida 1177.se.

Enhetens arbeten och insatser här på sidan presenteras under respektive målområden.

Under fliken Kontakt hittar du telefonnummer och mailadresser till oss som jobbar på Folkhälsoenheten. Väl mött! 

Nyheter

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214