Skolelevers drogvanor

Enkäten ´Skolelevers drogvanor´ utförs årligen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning på ett riksrepresentativt urval elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten innefattar frågor om tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel, men även frågor kring attityder och tillgänglighet. År 2008 genomfördes en totalundersökning av skolelevers drogvanor i Jämtlands län och planer har funnits på att genomföra en totalundersökning vart tredje år. Under 2011 fick Folkhälsocentrum ansvaret att samordna genomförandet av en totalundersökning 2012. Undersökningen finansieras gemensamt av Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

Enkäten genomfördes ute i länets skolor under v.11-14 2012 och en länsgemensam process inleddes därefter. Kommunernas drogsamordnare har tillsammans med Folkhälsocentrum och Länsstyrelsen diskuterat användningsområden för enkäten och gjort gemensamma behovsanalyser utifrån resultaten.

Länsrapport (pdf, 1.1 MB)
Berg (pdf, 1 MB)
Bräcke (pdf, 1 MB)
Härjedalen (pdf, 963.2 kB)
Krokom (pdf, 1.1 MB)
Ragunda (pdf, 1 MB)
Strömsund (pdf, 1.1 MB)
Åre (pdf, 1.1 MB)
Östersund (pdf, 1.1 MB)

enkät - Ak9 (pdf, 366.6 kB)
enkät - Gy2 (pdf, 367.1 kB)

presentation (pdf, 635.8 kB)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214