FaR-förskrivarutbildning

Plats: På respektive arbetsplats
Datum: Ni på respektive enhet får komma med önskemål om datum för utbildningen, från maj och resten av 2019. Tidsåtgång beräknas till 2- 3 timmar.
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till all legitimerad personal som vill lära sig mer om FaR som behandlingsmetod, oavsett om ni har tidigare erfarenhet av förskrivning av FaR eller inte.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap och inspiration till att använda fysisk aktivitet som behandling genom metoden fysisk aktivitet på recept (FaR).

Vi går bland annat igenom:
Fysisk aktivitet som behandlingsmetod, vad FaR är, hur man förskriver i Cosmic samt när det kan vara lämpligt att göra ordinationen.

Anmälan: Via formuläret nedan Jag, Helena Månsson Sandberg kommer sedan att kontakta er för att komma överens om lämplig dag och tid. Utbildningen är kostnadsfri.

Varmt välkomna och hör gärna av er vid funderingar!
Helena Månsson Sandberg, Samordnare Fysisk aktivitet, Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen
E-mail: helena.b.mansson@regionjh.se
Tel: 070-2507253

För utskiftsvänlig inbjudan se HÄRPDFAnmälan
Personuppgifter:
Personuppgifter:


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214