Nytt nummer av Hälsa i Jämtlands län

Innehåll: Nya utvecklingsuppdrag på gång inom primärvården. Uppdatering av levnadsvanemallen i COSMIC är klar. Mycket "händer" på tobaksfronten. 9 av 10 elever i grundskolan uppger att de mår bra men ...
Lathund levnadsvanemall COSMIC (finns även på Insidan under COSMIC och utbildningsmaterial. Efter önskemål från primärvården skickas en sammanställning ut på de utvecklingsuppdrag som har bedrivits inom pv sedan starten 2012 fram till vt 2017.

Läs utskicket HÄR


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214