Information till våra leverantörer

Här finns information för våra leverantörer gällande Elektonisk handel, Elektronisk faktura samt Upphandling

Faktureringsadress:
Box 910
831 29 Östersund

Telefon :
063 - 14 76 79

Email:
raindancesupport@regionjh.se

Org nummer:
232100-0214

VAT nr:
SE232100021401

PEPPOL Id:
0007:2321000214

GLN:
7381010016001

Alla inkommande fakturor till Region Jämtland Härjedalen ska vara märkta med en referens. Referensen skall beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället och du som leverantör ska kräva att beställaren uppger denna referens. Inleds med 4 siffror följt av 4 bokstäver, kan eventuellt avslutas med 1-2 siffror. Exempel 6605BEDA8

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214