Elektronisk faktura

Du som är leverantör till Region Jämtland Härjedalen kan effektivisera din fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. Förutom att spara på porto och brevpapper gör du även en insats för miljön.

Vi har som mål att alla inkommande fakturor skall vara elektroniska. Du kan förbereda dig redan nu genom att börja skicka elektroniska fakturor, det är varken krångligt eller dyrt.

Vid nya upphandlingar ställs numera krav på att anbudsgivaren ska kunna skicka fakturor elektroniskt senast inom 3 månader efter avtalets undertecknande. Vi arbetar även löpande med att få leverantörer att gå över till e-fakturor.

Standard

Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter Svefaktura. Närmare upplysning om denna standard finns på http://www.svefaktura.se/.

Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i Svefaktura-formatet. Annars finns det ett antal lösningar på marknaden som hanterar detta på ett enkelt och smidigt sätt och till låg kostnad. Vi har även stöd för SFTI-Fulltextfaktura. Närmare upplysning om denna standard finns på http://www.eh.skl.se/
samt http://www.gs1.se/.


Olika lösningar

Fakturaskrivare
Denna lösning gör det möjligt att skicka fakturor elektroniskt direkt från faktureringssystemet via en fakturaskrivare. Detta görs genom att installera en drivrutin som gör att en elektronisk fakturaskrivare blir valbar vid utskriften av fakturor. Om man därefter i faktureringssystemet väljer att skriva ut fakturan på den elektroniska fakturaskrivaren så skickas fakturan elektroniskt till regionen.

Webbsida
E-fakturering via webbsida går ut på att fakturan registreras på en hemsida och därefter skickas elektroniskt till regionen. Denna lösning tillhandahålls av våra samarbetspartners Inexchange, Pagero och Swedbank.


Operatörer

För att underlätta för dig som leverantör har Region Jämtland Härjedalen påbörjat ett samarbete med systemleverantörer och banker som kan leverera enkla lösningar som genererar elektroniska fakturor. Din systemleverantör kanske redan har funktionaliteten inbyggt i sitt affärssystem?

Följande banker har ett samarbete när det gäller e-fakturor:
Swedbank, Sparbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Den Danske Bank.

Om ni redan idag skickar e-fakturor via Tieto, Logica, Itella, Posten/Strålfors, Husera, Postnet går det bra att skicka e-fakturor till regionen via dem.

Bilagor
Om ni väljer att skickar Svefaktura till oss och er operatör stödjer funktionen bifoga dokument så kan vi ta emot följande format: PDF, TXT, JPG, JEPG, TIF, GIF samt PNG.

Storlek på bilagor
Den bifogade bilagan får maximalt vara 5MB. Detta gäller även som total storlek då fler än en bilaga används till en Svefaktura.


Identitet

För att fakturan ska hitta fram till rätt mottagare behöver våra köpare identifieras. Inköpare ska alltid uppge sin referenskod vid inköpet. Referensen inleds alltid med 4 siffror följt av 4 bokstäver och eventuellt ytterligare 1-3 siffror. Skriv alltid bokstäverna med VERSALER. Ex. 4004LIMA, 5502BODA2

Vi har i dag validering av beställarreferensen hos Inexchange, Swedbank samt Pagero, detta innebär att om referensen är felaktig eller felaktigt skriven så får ni ett meddelande att fakturan ej skickats i väg och vad det beror på.

Lista beställarreferenserExcel (excel, 136.6 kB)

Uppgifter Region Jämtland Härjedalen

Vår E-adress för Svefaktura är vårt VAT nr: SE232100021401 och för EDI faktura är vårt GLN nr: 7381010016001

Oavsett hur du väljer att skicka din faktura behöver vi nedanstående uppgifter:

  • företagsnamn
  • bankgiro/postgiro
  • momsregistreringsnummer
  • adress
  • kontaktperson
  • telefonnummer
  • e-post
  • systemleverantör för Svefaktura

 

Om du är intresserad av att ta del av våra erfarenheter och vill diskutera olika lösningar utifrån dina förutsättningar, kontakta Bert-Ola Danielsson, tfn: 063-14 75 52.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214