Laboratoriemedicin

 I ackrediterad verksamhet utförs analys av patientprover, ett avgörande steg i vårdkedjan. Våra provsvar ger stöd vid diagnostisering och behandling av sjukdomar. Laboratoriet tar emot och analyserar prover från hela Region Jämtland Härjedalen, samt ansvarar för blodförsörjningen. Vi arbetar fortlöpande med metodutveckling och kvalitetsarbete för patientsäkra provsvar och blodprodukter. Akutverksamhet pågår dygnet runt. 

Laboratoriemedicin består av tre olika discipliner:

Nyheter
 • 2019-04-10
  Ny svarkommentar gällande dosering  
  Provsvar från Mikrobiologen kommer i vissa fall följas av en
  resistenskommentar ”Resistensbeskedet förutsätter hög dosering ”. Detta
  är baserat på EUCAST/Nordicast rekommendationer och ersätter inte specifika
  lokala eller regionala doseringsrekommendationer. Kommentaren medföljer
  provsvar med S-värde ex. växt av Pseudomonas med resistensbestämning mot
  Piperacillin/Tazobactam, Ceftazidime, Ciprofloxacin och Gentamicin.
  För mer information var god se Nordicast hemsida: http://www.nordicast.org/Med vänlig hälsningMikrobiologen Laboratoriemedicin 
 • 2019-04-08
  Nytt Labnytt April 2019 Nytt Labnytt ligger ute med senaste informationen från Laboratoriemedicin. Kom ihåg att prenumerera på Lab-Nyheter, och få dessa direkt i mailen. 

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214