Laboratoriemedicin

Kundundersökning

Som en del i arbetet med att förbättra Laboratoriemedicins verksamhet önskar vi att ni, våra kunder, vill svara på några korta frågor i vår kundundersökning.

I ackrediterad verksamhet utförs analys av patientprover, ett avgörande steg i vårdkedjan. Våra provsvar ger stöd vid diagnostisering och behandling av sjukdomar. Laboratoriet tar emot och analyserar prover från hela Region Jämtland Härjedalen, samt ansvarar för blodförsörjningen. Vi arbetar fortlöpande med metodutveckling och kvalitetsarbete för patientsäkra provsvar och blodprodukter.

Akutverksamhet pågår dygnet runt.

Nyheter
  • 2018-11-09
    Influensa/RSV och Calici på jourtid Nu när det går mot högsäsong kommer analys av Influensa/RSV och Calici (Norovirus) att återigen utföras även under jourtid f.o.m. i dag, 181109. Detta innebär att prover beställda från sjukhuset analyseras dygnet runt alla dagar i veckan. Förväntad svarstid är ca 3 timmar vid normal belastning. Övriga prover analyseras måndag till fredag 8.00-16.00. 

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214