Laboratoriemedicin

I ackrediterad verksamhet utförs analys av patientprover, ett avgörande steg i vårdkedjan. Våra provsvar ger stöd vid diagnostisering och behandling av sjukdomar. Laboratoriet tar emot och analyserar prover från hela Region Jämtland Härjedalen, samt ansvarar för blodförsörjningen. Vi arbetar fortlöpande med metodutveckling och kvalitetsarbete för patientsäkra provsvar och blodprodukter. Akutverksamhet pågår dygnet runt. 

Laboratoriemedicin består av:


 • Ny analys: Atypisk pneumoni
  Från och med v.41 så analyseras PCR-panel för detektion av atypisk pneumoni vid laboratoriemedicin i Östersund. Panelen erbjuder samtidig detektion av Chlamydophila pneumoniae (TWAR), Mycoplasma pneum...

 • Analys av Mycoplasma genitalium på Laboratoriemedicin
  Från och med den 9/2 analyserar laboratoriemedicin Mycoplasma genitalium som därför kan beställas via COSMIC. Analysen utförs fem dagar i veckan och kan beställas enskild eller som tillägg till STI-pa...

 • Klamydia/Gonorré-analys - bättre flöde och flera analyser
  Från och med den 17 november sker vissa förändringar gällande Klamydia/Gonorré- analys med PCR. Detta som en del i ledet av förbättringar i flödet för snabbare och säkrare provsvar. Vid beställning i ...

 • Förändringar med allergianalyser
  Fr o m 22-11-08 kommer utbudet av allergitester (specifik IgE) att förändras. Ändringarna genomförs i samråd med regionens allergispecialister.Allergianalyser som läggs ner Nötmix 1 fx1Nötmix 2 fx22Fi...

 • Uppdatering Legionella-antigen i urin
  Nu har vi fått en leverans av tester avseende Legionella-antigen i urin så nu går det att beställa analysen som vanligt igen.MvhLaboratoriemedicin
Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr