Laboratoriemedicin

I ackrediterad verksamhet utförs analys av patientprover, ett avgörande steg i vårdkedjan. Våra provsvar ger stöd vid diagnostisering och behandling av sjukdomar. Laboratoriet tar emot och analyserar prover från hela Region Jämtland Härjedalen, samt ansvarar för blodförsörjningen. Vi arbetar fortlöpande med metodutveckling och kvalitetsarbete för patientsäkra provsvar och blodprodukter. Akutverksamhet pågår dygnet runt. 

Laboratoriemedicin består av tre olika discipliner:

Nyheter
  • 2019-10-31
    Uppgradering av IT- systemet på mikrobiologen
    Vill informera om att tisdagen den 5/11 från kl 12.00 och framåt kommer IT- systemet Analytix som används inom mikrobiologen att uppgraderas. Om möjligt är vi tacksamma för ett lägre provflöde under d...
  • 2019-10-31
    Influensa och calici dygnet runt
    Nu när det går mot säsong, så kör vi igång med analys av Influensa/RSV och Norovirus även under jourtid. Detta innebär att prover beställda från sjukhuset analyseras dygnet runt alla dagar i veckan. F...
Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214