Förskrivning av läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Z-läkemedel 2016-2017

FTV tandvårdens läkemedel 2014-2015

Antidoter Östersunds sjukhus

 

Rutiner för förskrivning

Anafylaxibehandling

ATC-kodskopplade varningsmärkningar i Cosmic

Den gemensamma läkemedelslistan

Fria läkemedel till patienter med allvarlig psyskisk störning

Hanteringsöverenskommelse för nya läkemedel och nya indikationer

Licensansökan för läkemedel

Läkemedel till personer utan tillstånd

Läkemedel utan förmån

Medicintekniska produkter

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och icke interventionsstudier i Sverige

Palliativa läkemedel, ordination och hantering

Preventivmedel till unga kvinnor

Preventivmedel till asylsökande kvinnor

Rutin för Varning och OBS i COSMIC

Smittskyddsläkemedel

Spädningsschema antibiotika

 

Arbetsplatskoder

Hantering av arbetsplatskod på recept

 

Dosdispensering och Pascal

Anvisningar för dosdispenserade läkemedel i Norra regionen

Dosleverantör - Svensk DosPDF

Mer information om Svensk Dos

 

Läkemedelsgenomgång, läkemedelsberättelse

Enkel läkemedelsgenomgång/läkemedelsavstämning

Utskrivningsinformation/utskrivningsbesked med läkemedelsberättelse

Fördjupad läkemedelsgenomgång

 

Äldre och läkemedel

​God läkemedelsbehandling hos äldre i öppenvård i Jämtlands län

Regionens akutväska

Läkemedel i förråd vid SÄBO. Akuta tillstånd

Läkemedel i förråd vid SÄBO. Generell ordination

Läkemedelsrelaterade problem som orsak till inläggning på medicinavdelning vid Östersunds sjukhus

Phase-20 - skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom

Self Medication Assesment

 

Behandlingsmål

Behandlingsmål för förskrivning i öppenvården

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214