Digitala möten

Det pågår en process för att underlätta och öka användandet av digitala/resfria möten för samtliga anställda. Den tidigare uppåtgående trenden med ökande antal tjänsteresor har äntligen börjat vända och vi ser nu en nedåtgående kurva, som skulle kunna bero på att en del resor ersätts av digitala möten.

Här finns information som kan vara ett stöd för dig i dina digitala möten:

Introduktion till resfria möten

Översikt över videomötesapplikationer.

Vill du bli bättre på resfria digitala möten?

I mars-april planeras ett antal halvdagar med workshops för regionanställda för att stärka kompetensen kring resfria digitala möten med hjälp av verktygen Cisco, Teams och Skype. Workshopen innehåller praktiska moment och övergripande information om hur du förbereder dig inför och genomför digitala möten.

Anmälan sker i Saba Cloud.