E-frikort

Region Jämtland Härjedalen införde i december 2016 elektroniska frikort (e-frikort). Syftet med e-frikort är att förenkla för patienterna samt att kunna ansluta till den nationella lösningen där e-frikortet ska gälla i hela landet.

Högkostnadsskyddet innebär att patienter under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 300 kronor för besök i öppenvården.

Cosmic och e-frikortssystemet är sammankopplade

Det innebär att Cosmic överför avgifter till e-frikortssystemet samt hämtar information om avgifter och befintliga frikort från e-frikortssystemet. Så det kommer inte att behövas någon dubbelregistrering.

E-frikort för vårdgivare utan Cosmic

För privata vårdgivare som inte har journalsystemet Cosmic erbjuder Region Jämtland Härjedalen tillgång till en e-frikortstjänst. Med hjälp av e-frikortstjänsten kan du som privat vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Så här ansluter du dig till e-frikortstjänsten

För privata vårdgivare med avtal inom vårdval, medicinsk fotvård samt fysioterapeuter med avtal enligt LOF. Skicka din ansökan med ifylld blankett "Ansökan för privata vårdgivare" som du hittar under rubriken "rutiner, manualer & blanketter" till halsoval@regionjh.se.

Om du INTE är privat vårdgivare med avtal inom vårdval, medicinsk fotvård samt fysioterapeuter med avtal enligt LOF följer du stegen nedan.

1. Beställ SITHS-kort och ordna behörighet

Du som redan har e-tjänstekort från annan leverantör:
Kontakta den leverantör som levererat ditt kort för att ordna rätt medarbetaruppdrag och behörighet. Du ska ha HSA systemroll EFK; Användare.

Du som varken har e-tjänstekort eller behörighet:
Kontakta en privat leverantör som tillhandahåller SITHS-kort samt administrerar HSA-katalogen. Leverantören ska ordna rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll EFK; Användare.

På Ineras webbsida finns en lista på Privata (kommersiella) HSA-ombud att kontakta

2. Driftsättning

När du har SITHS-kort och HSA-ID med rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll ska du kontakta Ekonomi och löneservice för planering av utbildning och driftsstart, efrikort@regionjh.se.

3. Signera anslutningsavtal

När du loggar in i e-frikortstjänsten första gången ska du fylla i organisationsnummer och signera ett anslutningsavtal med ditt SITHS-kort. Efter signeringen kan du börja använda e-frikortstjänsten.

4. Inlogg i e-frikortstjänsten

Här loggar du in i e-frikortstjänsten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se