E-frikort, frågor och svar

Varför behöver jag ett pappersfrikort nu när systemet är elektroniskt?

Svar:

Det finns än så länge inget nationellt system för frikort. Därför behöver du visa ditt frikort när du besöker vården i andra landsting/regioner och hos privata vårdgivare som ännu inte är anslutna till systemet e-frikort.