Föräldraskapstöd

Folkhälsa har i uppdrag att ha en samordnande funktion i arbetet med att synliggöra "allt" organiserat föräldrastöd i länet såväl universellt som selektivt.

Utgångspunkten finns i länets folkhälsopolicy och arbetet med föräldraskapstöd ska bidra till trygga uppväxtvillkor.
Ett nätverk har startats (december 2013) med representanter från alla kommuner i länet, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen. Nätverket har 4-5 träffar per år.

Mål med arbetet:

  • Att alla kommuner och Region Jämtland Härjedalen utser en eller flera kontaktpersoner till nätverket för föräldrastöd I Jämtlands län.
  • Att ge alla föräldrar information om och tillgänglighet till föräldrastödsgrupper.
  • Att personal i kommuner och Region Jämtland Härjedalen skall ha kännedom om vart de kan hänvisa personer/föräldrar i behov av föräldraskaptöd.
  • Att aktiva ledare ges tillgång till fortbildning för sina föräldrastödsuppdrag.

När det gäller det universella föräldraskapstödet gäller uppdraget även att:

  • Stödja utövare/ledare i hela länet genom mötesplatser för erfarenhetsutbyte
  • Bidra till kompetensutveckling samt löpande bistå med ny kunskap
  • Bistå med metoder för utvärdering för det universella föräldraskapstödet.

Länk till myndigheten för föräldraskapstöd se HÄR

Beslut uppdrag till Folkhälsa se HÄRPDF