Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.

Att vara regelbundet fysiskt aktiv påverkar vår hälsa positivt på många olika sätt. Rekommendationen lyder att vuxna individer bör var vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka om den är av måttlig intensitet. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet.

Ett 30-tal olika sjukdomar kan förebyggas eller behandlas med fysisk aktivitet. Bland annat diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Mer om det finns att läsa i FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Under rubriken Fysisk aktivitet finns ett urval av aktuella områden som Folkhälsan jobbar med just nu. Samt viss fakta och hänvisningar till andra hemsidor.

Mer information kan du också läsa på Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214