Fysisk aktivitet på recept

Vad innebär fysisk aktivitet på recept (FaR®)? FaR® började användas i Jämtland 2004. I Region Jämtland Härjedalen arbetar idag alla hälsocentraler och några avdelningar inom specialistsjukvården efter en framtagen modell för att ordinera fysisk aktivitet på recept.

En arbetsmetod
Metoden innebär att läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster m.fl. skriver ut recept på fysisk aktivitet som ett komplement till, eller ersättning för läkemedel eller annan behandling. Vilken typ av aktivitet man får ordinerad är individuell och bestäms i samråd med patienten.

Aktiviteten utövas på egen hand eller i gruppverksamheter som drivs av aktivitetsarrangörer, till exempel motionsföreningar, patientföreningar, pensionärsföreningar och egna företagare som har speciellt utbildade ledare som tar emot personer som fått recept på fysisk aktivitet. De flesta gruppaktiviteterna är lågintensiva, till exempel promenader, stavgång, lättgympa och vattengymnastik.

Vilka arbetar idag med modellen FaR® i vårt län?
Alla av regionens hälsocentraler förskriver idag fysisk aktivitet på recept.
Se kontaktlista HÄRPDF
Även några enheter inom specialistsjukvården har påbörjat att förskriva FaR®.

Om du har frågor kan du vända dig till:
Helena Månsson Sandberg
Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen
Samordnare för fysisk aktivitet på recept.


Lite inspiration

FaR är bland det bästa som har hänt mig på länge!
"Träna på gym, nej inte jag. Där går bara vältränade personer i det senaste modet". Det var Evas uppfattning om gym innan hon fick FaR, Fysisk aktivitet på recept. Idag går hon två gånger i veckan men inte själv. Hon har även dragit med sig fler i sin omgivning.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214